Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen: 21 mei 2013 Provincie Noord-Holland stelt Kaderbrief 2014 vast

Het onzekere economisch herstel en de bezuinigingen die het rijk heeft ingezet om het begrotingstekort omlaag te brengen, zetten de financiële positie van de provincie onder druk.

Noord-Holland kiest zoals in voorgaande jaren voor een sluitende begroting en geen verhoging van de opcenten op de motorrijtuigenbelasting. De provincie blijft investeren in haar kerntaken (mobiliteit, ruimtelijke economie, natuur, waterbeheer en cultuurhistorie). Dat staat in de "Kaderbrief 2014", de basis voor de begroting voor 2014 van de provincie Noord-Holland, die op 13 mei 2013 aan Provinciale Staten is verzonden.

GS blijven de komende jaren investeren in natuur en infrastructuur. Daarnaast gaan GS in 2014 extra investeren in de regionale duurzame economie door het herstructureren van bedrijventerreinen en te investeren in projecten op het gebied van zonne-energie, de aanleg van glasvezel en WiFi-punten, de recycling van grond- en afvalstoffen en in de verbetering van de aansluiting op de arbeidsmarkt van bepaalde groepen jongeren. Aanleiding hiervoor is de motie van PS die tijdens de begrotingsbehandeling in november 2012 is aangenomen.

Daarnaast is er geld beschikbaar voor de restauratie van twee forten van de Stelling van Amsterdam en zet de provincie in op het versterken van de bestuurskracht van gemeenten.

In 2012 hebben GS besloten vanaf 2015 te starten met het structureel afbouwen van de taken die niet onder de kerntaken vallen. GS komen in het najaar van 2013 met een financiële uitwerking van deze afbouw.

De kaderbrief vormt de belangrijkste basis voor het opstellen van de begroting voor 2014. De Kaderbrief wordt op 24 juni 2013 behandeld door Provinciale Staten. Vóór 1 september 2013 bieden GS de begroting 2014 aan de Staten aan. Op 11 november 2013 stellen Provinciale Staten de definitieve begroting 2014 vast.

Meer informatie op www.noord-holland.nl (Bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl