Algemeen: 24 mei 2013 Transitiebureau Jeugd organiseert in juni 2013 4 kennisateliers in Haarlem

In 2015 krijgen gemeenten de bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheid voor de gehele jeugdzorg, inclusief de gespecialiseerde hulp. Deze stelselwijziging moet ook gepaard gaan met een inhoudelijke vernieuwing. Dit alles vraagt met name van gemeenten een enorme inzet.

Omdat gemeenten goed beslagen ten ijs willen komen, organiseert het Transitiebureau Jeugd (VWS/V&J/VNG) een reeks kennisateliers. De organisatie van de kennisateliers is in handen van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en de VNG Academie.

Vier thema's

Het voornaamste doel van de eerste reeks kennisateliers is overdracht van basiskennis op het terrein van 4 inhoudelijke thema's die elk een belangrijk domein vormen binnen de transitie jeugdzorg, te weten:

  1. de Jeugd-GGZ,
  2. de zorg voor jeugd met een (licht) verstandelijke beperking,
  3. de huidige provinciale jeugdzorg,
  4. de kinderbescherming en de jeugdreclassering.

Elk van deze thema's zal in een Kennisatelier van 1 dag worden behandeld. De Kennisateliers zijn kleinschalig van opzet met maximaal 30 deelnemers per bijeenkomst.

Resultaten

Na deelname aan een Kennisatelier hebben deelnemers:

Plaats en data

Locatie: Haarlem, tijd: 9.00 - 17.00
04 juni 2013 Jeugd VB
10 juni 2013 Provinciale Jeugdzorg
20 juni 2013 Jeugdbescherming / Jeugdreclassering
25 juni 2013 Jeugd GZZ

Meer informatie www.noord-holland.nl (Bron: prov. nh)

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl