Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen: 27 mei 2013 Instemming gebiedsvisie Polder Waard Nieuwland (Hollands Kroon)

Gebiedsvisie Polder Waard Nieuwland 2013 GS, PS, B&W Hollands Kroon en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hebben ingestemd met de gebiedsvisie Polder Waard Nieuwland. Het plan is leidend voor de ontwikkeling van de polder. De focus ligt op het versterken van de bestaande kwaliteiten.

De gebiedsvisie is mede tot stand gekomen na drie bijeenkomsten. De ruimtelijke structuur en de karakteristieke openheid van de polder blijven behouden.Landbouw is de belangrijkste drager voor economie en landschap, met mogelijkheden tot kavelruil. Andere functies zoals recreatie en toerisme sluiten daar op aan.

Onderdelen

De Gebiedsvisie bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Kavelruil (Stivas):

In overeenstemming met het fictieve plan van Stivas is in de gebiedsvisie ruimte voor drie additionele erven in de Polder Waard Nieuwland.

2. Waterberging:

De waterbergingsopgave wordt opgelost door de verbreding van sloten en de verflauwing van taluds in de noordrand, in de noord-zuid richting en in combinatie met het bergen van water in de zuidelijke natuurzone.

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier werkt aan een exacte uitwerking van de opgave.

3. Natuur:

Langs een deel van de zuidrand (vanaf de oostelijke punt tot aan de Burgerweg) en een deel van de noordrand (vanaf de westelijke punt tot aan de Burgerweg) is in de gebiedsvisie natuur ingetekend. De ontwikkeling van natuur aan de zuidrand (rietlanden, plus 1,5 hectare bos) en noordrand (unieke vegetaties) past binnen de hoofdopgave om de Polder Waard Nieuwland een (ecologische en recreatieve) impuls te geven.

4. Fietspad Wierdijk:

Het fietspad langs de Wierdijk verbindt twee huidige fietsknooppunten in de buurt van de Haukes en de doorgang onder de A7 bij Den Oever. Deze ingreep versterkt de totale recreatieve impuls voor het gebied en de omgeving.

5. Passeerhavens Polderweg:

Ten behoeve van de verkeersveiligheid en verbetering van de infrastructuur zijn in de gebiedsvisie zes passeerhavens opgenomen langs de Polderweg.

6. Erven + Wierschuur:

De provincie zet de opstallen in eigendom op enig moment in de markt. Voor de Wierschuur is een apart traject opgestart, met als doel om een initiatiefnemer te vinden die een sluitende exploitatie op lange termijn kan garanderen voor het object.

De gebiedsvisie is te vinden via www.dekopwerkt.nl

Plan van aanpak

Gemeente Hollands Kroon, de provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Staatsbosbeheer werken nu samen aan een plan van aanpak om de gebiedsvisie uit te voeren. Tegelijkertijd vinden op dit moment al een aantal activiteiten plaats. Zo blijft Stivas werken aan de voortzetting van het kavelruilproces. Daarnaast doet het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier onderzoek naar de aanwezigheid van kwel in de noordoostelijke hoek van de Polder Waard Nieuwland, dat moet aantonen of de realisatie van natuur op die locatie haalbaar is. De eerste resultaten van het onderzoek zullen medio mei 2013 beschikbaar zijn.

Ondernemer gezocht

Verder is op 18 april 2013 in museum Jan Lont een informatiebijeenkomst gehouden over het traject van de Wierschuur. Geïnteresseerden in het ontwikkelen van een bedrijf op deze locatie kunnen hun uitgewerkte ideeën tot uiterlijk 13 mei insturen. Meer informatie is te vinden op de website van De Kop Werkt! (www.dekopwerkt.nl, Nieuwsknop) Voor vragen over de zoektocht naar een ondernemer voor de Wierschuur kunt u contact opnemen met Janneke Kuysters (030-2250011).

Contactpersoon

Mocht u vragen hebben over de ontwikkeling van de Polder Waard Nieuwland, dan kunt u contact opnemen met Rein Kruk (023-5145113). (bron: De Kop Werkt)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl