Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen: 27 mei 2013 Waddenfonds subsidieert nieuwe projecten

Opnieuw zijn subsidies toegekend door het Waddenfonds. Dat heeft het Dagelijks Bestuur van het Waddenfonds besloten. Het betreft drie projecten. Vijf projecten zijn aangehouden voor nader overleg. In totaal wordt een bedrag van 1,6 miljoen Euro uitgekeerd. Het totale investeringsbedrag is 5,1 miljoen Euro.

Het project duurzame mobiliteit op de Wadden is een van de projecten. De aanvrager gaat met dit project experimenteren met drie verschillende elektrische deelautosystemen. Op Texel gaat het om drie elektrische auto's. Particulieren kunnen deze via het platform MyWheels huren. Op Terschelling gaat het om zeven elektrische auto's. Deze zijn te huur voor toeristen. Op die manier laten zij mogelijk hun auto vaker dan nu aan de wal staan. Een derde experiment vindt plaats in Lauwersoog. Hier kunnen inwoners van Schiermonnikoog een elektrische auto gebruiken als zij op het vasteland een auto nodig hebben. Het project past bij het duurzame imago dat de Waddeneilanden nastreven. Daarnaast is het verduurzamen van vervoer een speerpunt van het programma Duurzame Waddeneilanden 'Op weg naar een energieke toekomst in 2020'. Dit is een programma van de gezamenlijke Waddeneilanden. Deze samenwerking sluit goed aan bij het gewenste vormen van coalities zoals beoogd door het Waddenfonds. Het project geeft een duurzame en kwalitatieve impuls aan de ecologie en economie van het Waddengebied. Zo past het naadloos binnen de doelen van het Waddenfonds.

Voorzitter van het Dagelijks Bestuur Tineke Schokker: "We zijn keihard aan het werk. We zoeken de weg naar programmatisch werken en het vormen van coalities van partijen. Dat is gelukt met het project duurzame mobiliteit. Met de pioniersprogramma's doen we veel ervaring op. Die ervaring gaan we straks gebruiken als input voor het nieuwe uitvoeringsprogramma van het Waddenfonds."

De andere projecten die zijn toegekend zijn Terschellinger logeer- en vakantiehuis voor zorgtoerisme en Loodsen door het Landschap op Texel.

Projecten

Project Loodsen door het Landschap

In het Texelse dorp Den Hoorn woonden in de 17e en 18e eeuw veel loodsen die op zee actief waren. Loodsmansduin, loodshuisjes, loodsbakens, gevelmakelaars en andere karakteristieke elementen verwijzen nog naar die tijd. De huidige bewoners willen hun eilandgasten als moderne loodsen door het landschap van ZW-Texel loodsen. De Stichting `Loodsen door het landschap' heeft daartoe samen met de dorpsbewoners een plan gemaakt om de cultuurhistorie van Den Hoorn en omgeving duidelijk herkenbaar en beter zichtbaar te maken.

Het Waddenfonds subsidieert die onderdelen uit het plan die de karakteristieke natuur en cultuur van dit unieke waddengebied weer in hun oorspronkelijke staat terugbrengen. Landschapselementen zoals herstel van de top van het markante duin Neeltjesnol, loodsbakens w.o. de loodsmansbunker, natuurlijke strandopgangen, het historische Lage Wegje en loodswandelen en dorpselementen zoals renovatie van het zeevaardershuisje, het herplaatsen van gevelmakelaars en aanpassing van het dorpsplein. Samen met de TESO investeert het WF ook mee in de landschappelijke opwaardering van de op ZW-Texel gelegen veerhaven als representatieve toegangspoort tot Texel.

Het Waddenfonds kent aan het project Loodsen door het landschap een subsidie toe van € 1.443.360 (de totale kosten bedragen € 4.590.000).

Realisatie Terschellinger logeer- vakantiehuis voor zorgtoerisme

Het Waddenfonds draagt bij aan de verbouw van de voormalige kampeerboerderij De Jonge Jan in Formerum op Terschelling, tot een logeer- en vakantiehuis voor zorgtoerisme.

Door zorg en begeleiding te combineren van eilanders met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, met die van toeristen wordt een voldoende kritische massa bereikt om de zorginfrastructuur op het eiland in stand te houden. De eilanders kunnen hun zorg en begeleiding op het eiland zelf krijgen en hoeven daarvoor niet naar het vaste land af te reizen.

Hiermee ondersteunt het project de vitaliteit van het eiland. Het garandeert een belangrijke voorziening op Terschelling, verbreedt de toeristische doelgroep, behoudt het aantal arbeidsplaatsen en breidt deze op termijn uit. Doordat de (zorg)infrastructuur gegarandeerd blijft, is het mogelijk dat ook andere initiatieven aanhaken en daarmee de voorzieningen verder kunnen uitbreiden.

Het Waddenfonds kent aan Terschellinger logeer- vakantiehuis voor zorgtoerisme een subsidie toe van € 79.373 (de totale kosten bedragen € 192.075,-).

Project `Elektrische deelauto's op de Waddeneilanden'

De Waddeneilanden lenen zich door de kleine schaal uitstekend voor elektrisch vervoer. De beperkte actieradius van elektrische auto's, die op het vasteland vaak als probleem wordt ervaren, speelt hier geen rol. Bovendien is elektrische rijden aanzienlijk minder schadelijk voor het milieu en past het bij het duurzame imago dat de Waddeneilanden nastreven.

De Stichting Urgenda wil met het project `elektrische deelauto's' experimenteren met drie verschillende deelautosystemen. Op Texel gaat het om drie electrische auto's die particulieren via het platform MyWheels kunnen huren. Op Terschelling gaat het om zeven elektrische auto's die te huur zijn voor toeristen, die op die manier mogelijk hun auto vaker dan nu aan de wal laten staan. Een derde experiment vindt plaats in Lauwersoog, waar de inwoners van Schiermonnikoog een elektrische auto kunnen gebruiken als zij op het vasteland een auto nodig hebben. Met het project wil Urgenda op kleine schaal onderzoeken onder welke voorwaarden grootschaligere deelautosystemen voor elektrisch rijden succesvol kunnen zijn.

Het Waddenfonds kent aan het project een subsidie toe van € 137.792 (de totale kosten bedragen € 344.480) (Bron: Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl