Algemeen: 03 juni 2013 Prins Hendrikzanddijk: Natuurlijk veilig op Texel!

De aanleg van de veilige kust aan de zuidkant van Texel is een stap dichterbij gekomen. Onder toeziend oog van Texelse schooljeugd hebben het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Noord-Holland, de gemeente Texel en wij op donderdag 30 mei 2013 een realisatieovereenkomst voor de zandige versterking bij de Prins Hendrikpolder getekend.

Prins Hendrikzanddijk: Natuurlijk veilig op Texel
© Foto: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Na de ondertekening wierpen de bestuurders met leerlingen van de Jan Drijverschool uit Den Hoorn een symbolische blik op de toekomstige zanddijk. De Prins Hendrik_zand_dijk moet ervoor zorgen dat onder andere deze leerlingen in de toekomst droge voeten houden. De uitvoering van de zanddijk start naar verwachting in 2015.

Voorafgaand aan de ondertekening kregen leerlingen van de Jan Drijverschool de kans om de bestuurders van de betrokken organisaties het hemd van het lijf te vragen over nut en noodzaak van een zanddijk op Texel. Na de ondertekening wierpen de leerlingen samen met de bestuurders een blik op de toekomst: door een groot verrekijkerbord midden op de dijk zagen ze de toekomstige zanddijk. Het bord is vervolgens verplaatst naar het gemaal Prins Hendrikpolder. Daar kan iedereen die interesse heeft zelf een blik op de toekomst werpen.

Partijen leggen samenwerking vast

Eind december 2012 kwam de extra benodigde financiering rond voor de meerkosten van de zandige variant en een paar weken geleden heeft ons dagelijks bestuur ingestemd met de zandige variant als voorkeursvariant (VKA). Het Waddenfonds heeft vorig jaar een subsidie van ruim 12 miljoen toegezegd. En ook de samenwerkingspartijen dragen extra bij. Zonder deze bijdragen zou deze zanddijk niet gerealiseerd kunnen worden. In de realisatieovereenkomst, die de betrokken bestuurders op 30 mei 2013 hebben ondertekend, zijn de financiële bijdragen en inspanningen van de partijen vastgelegd. Volgende stap is de verdere planuitwerking van de voorkeursvariant en komt de uitvoering steeds dichterbij.

Naar verwachting is in 2019 de gehele Waddenzeedijk weer opgewassen tegen effecten van een mogelijke superstorm op de Waddenzee.

Combinatie zand en natuur

De Prins Hendrikdijk, onderdeel van het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma, wordt op unieke wijze versterkt. Op deze plek geen traditionele dijkversterking met klei of stenen, maar een zachte zanddijk van 3 kilometer lang vóór de huidige dijk, die veiligheid en natuur combineert. Dit project sluit naadloos aan bij de fysieke omgeving en de wensen van de betrokkenen. In dit project zijn tijdig de belangen van de omgeving onderkend en is nauw samengewerkt aan een andere oplossing dan oorspronkelijk was voorgesteld. De zandige variant past goed in de strategie van de Topsector Water: een innovatieve manier van kustversterking waarin veiligheid, natuur en recreatie worden gecombineerd. Het ministerie van IenM heeft daarom het bestuurlijke proces begeleid. Deze oplossing paste binnen de kaders van soberheid en doelmatigheid, wat een voorwaarde was voor de financiering door het ministerie. Door een extra bijdrage van alle samenwerkingspartners is er een stap gemaakt om de Prins Hendrikdijk op Texel nu buitendijks te versterken door de aanleg van een zanddijk. De uitvoering start naar verwachting in 2015. (Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl