Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen: 05 juni 2013 NRG bereidt zich voor op herstart reactor rond 11 juni 2013 (Petten)

NRG logo NRG verwacht binnen enkele weken de Hoge Flux Reactor (HFR) weer in bedrijf te nemen. "We denken de HFR rond 11 juni 2013 weer op te starten," zegt Ronald Schram, directeur van de business unit Irradiation & Development en onder meer verantwoordelijk voor de reactor en laboratoria van NRG. "Vanaf die datum kan NRG weer voorzien in de wereldwijde vraag naar medische isotopen en wordt het nucleaire onderzoek gecontinueerd," aldus Ronald Schram.

De Kernfysische Dienst (KFD) heeft een verklaring van geen bezwaar afgegeven aangaande de aanpassing van de reactor. Dit heeft zij gedaan aan de hand van de rapportages die NRG heeft opgeleverd, de beoordelingen door Lloyd's Register en de technische controles die zijn uitgevoerd door NRG waar de KFD toezicht op heeft gehouden. NRG is nu overgegaan naar de laatste fase voor de opstart van de HFR. In deze periode vindt de jaarlijkse training plaats van het reactorpersoneel en een stralingsmeting in de reactorkern. Wanneer NRG dit heeft afgerond, wordt de reactor volgens reguliere procedure weer opgestart. De KFD heeft ook hiervoor toestemming verleend.

Afwijking koelwatersysteem

Medio november 2012 werd tijdens de voorbereidingen om de reactor weer op te starten een afwijking in het koelwatersysteem van de reactor ontdekt. NRG heeft indertijd besloten bij de toezichthouder geen verzoek tot opstart in te dienen.

NRG heeft onderzocht wat de effecten op de veiligheid van de reactor zijn en een technische oplossing voorbereid. NRG heeft er voor gekozen het primaire koelwatersysteem uit te breiden. Op deze manier is het systeem beter te controleren en te onderhouden. Daarnaast heeft NRG alle risico's in kaart gebracht van haar nucleaire faciliteiten in Petten. Er is een onderhoudsprogramma ingevoerd waarmee NRG de nucleaire faciliteiten nauwkeurig en betrouwbaar kan bedrijven tot het einde van de technische levensduur.

Sanering Tritium loopt voorspoedig

In 2012 is een verontreiniging met tritium van het grondwater rond de reactor geconstateerd. Momenteel wordt er grondwater opgepompt op de plekken waar de verhoogde concentraties tritium zijn gemeten. Dagelijks wordt er zo'n 6000 liter water opgepompt en via het bedrijfsafvalwatercircuit afgevoerd. Uit de grondwatermetingen blijkt dat dit zeer effectief is. In de tussentijd is de aangetaste leiding vervangen die de oorzaak was van het tritium in het grondwater. (Bron: NRG)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl