Algemeen: 12 juni 2013 Eerste jaarrekening Hollands Kroon opgeleverd

Gemeente Hollands Kroon logoBron: Gemeente Hollands Kroon - De jaarrekening 2012 van gemeente Hollands Kroon is een feit. Uit cijfers komt naar voren dat het in het eerste jaar van de fusie is gelukt om een realistische, primaire begroting op te stellen. Uit de jaarcijfers blijkt onder andere dat de eerste bezuinigingsopgave van bijna € 3,3 miljoen, waarvan € 0,5 miljoen op personeel, in 2012 is gerealiseerd. Daarnaast zijn de personeelskosten ook nog eens bijna € 1 miljoen lager uitgevallen en is er een voordeel van 0,6 miljoen op de voorziening voormalig personeel door actieve begeleiding van oud-medewerkers en oud-wethouders naar nieuw werk. Hollands Kroon heeft in totaal een bezuiniging van € 3,5 miljoen gerealiseerd op het budget Bedrijfsvoering. Daar tegenover staan echter noodzakelijke afboekingen op grondexploitaties, verminderde opbrengsten uit leges en hogere bijstandskosten.

Economische recessie

Ondanks grote inspanningen om de nadelige effecten zo klein mogelijk te houden, heeft ook Hollands Kroon, net als alle andere gemeenten in Nederland, te maken met de economische recessie en dit heeft invloed op de financiële resultaten. De jaarrekening laat uiteindelijk een negatief resultaat zien van € 3,2 miljoen. De cijfers over 2012 zijn vooral negatief beïnvloed door afwaarderingen op grondgebruik van bedrijventerreinen en mogelijke woningbouwlocaties.

Wethouder Bijlstra: "Door de economische recessie moest de gemeente in 2012 de vooruitzichten op inkomsten uit verkoop van grond naar beneden bijstellen en verwerken in de jaarrekening. Dit komt neer op een totaalbedrag van bijna € 2,8 miljoen." De gemeenteraad van Hollands Kroon heeft hiertoe in december 2012 al de nodige besluiten genomen. Daarnaast zijn ook de inkomsten van de gemeente uit bijvoorbeeld bouwleges door tegenvallende resultaten in de bouw ongeveer 7 ton lager uitgevallen.

Behandeling gemeenteraad

De jaarrekening wordt op donderdag 27 juni 2013 in de gemeenteraad behandeld. De jaarstukken vindt u vanaf 17 juni 2013 terug in de vergaderkalender van de gemeenteraad. De stukken kunnen ook worden ingezien bij de informatiebalie in gemeentehuis De Ontmoeting te Anna Paulowna en in de drie servicepunten.

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl