Algemeen: 19 juni 2013 Lancering online assistant Integrated Coastal Zone Management

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - Op 18 juni 2013 lanceerde het Europese Interreg project 'Sustainable Coastal Development in practice' haar webbased tool ICZM Assistent.

De tool www.ICZMassistant.eu is bedoeld voor kustprofessionals die de ICZM principes (meer) willen integreren in hun kustprojecten en -plannen.

Een van de doelen van SUSCOD is kennis over Integrated Coastal Zone Management (ICZM) te verspreiden onder projectleiders, beleidsmakers en kustprofessionals die het potentieel van hun kustgebieden maximaal willen benutten om deze te ontwikkelen tot levendige en vitale kustgebieden. De behoefte onder kustprofessionals aan een praktisch hulpmiddel om ICZM principes toe passen en te implementeren, is vertaald naar de 'ICZM Assistant'.

ICZMassistant.eu

De ICZM Assistant is een webbased tool die kustprofessionals ondersteunt bij het toepassen van de acht principes van goed Integrated Coastal Zone Management, die in 2002 door de EU zijn aangenomen. De principes gaan onder andere over het betrekken van stakeholders, het ontwikkelen van een langetermijnvisie, integraal werken en het werken met natuurlijke processen. De tool verbindt de ICZM-principes aan de regionale en lokale identiteit van kustgebieden en biedt praktische oplossingen bij het werken met de principes van ICZM. Hiermee wordt een geïntegreerde, duurzame, sociale, economische en milieuvriendelijke ontwikkeling van kustgebieden mogelijk gemaakt. De tool is laagdrempelig, gemakkelijk toegankelijk en gebruiksvriendelijk.

Assessments

In de ICZM Assistant kunnen twee soorten vragenlijsten ingevuld worden om erachter te komen waar men staat op het gebied van Integrated Coastal Zone Management en welke kennis nog verdiept kan worden. Door tien vragen te beantwoorden laat de ICZM Quick Scan op een leuke en eenvoudige manier zien welk ICZM-type men is en wat nodig is om ICZM nog beter toe te passen. De meer uitgebreide ICZM Assessment geeft een gedetailleerd advies op maat over welke ICZM-principes nog beter kunnen worden toegepast in een project- of beleidsplan en hoe dat zou kunnen. De sterke en zwakke kanten van een project worden uitgelicht, met daarbij aanbevelingen over welke cases, documenten en internetsites geraadpleegd kunnen worden om nog meer 'ICZM-proof' te worden.

Community

Met behulp van de Assistant kan men kennis delen en opdoen over andere of vergelijkbare kustprojecten én in contact komen met andere professionals in Europa door zich aan te melden bij www.ICZMassistant.eu.

Over SUSCOD

De Noordzee regio's hebben allemaal te maken met vergelijkbare problemen op het gebied van klimaatverandering en de ontwikkelingen van kustgebieden. Regio's in Denemarken, Zweden, het Verenigd Konkrijk, België en Nederland hebben de krachten gebundeld in het Sustainable Coastal Development project SUSCOD. Doel is kennis en ervaring opdoen en van en met elkaar te leren over duurzame oplossingen door toepassing van de acht ICZM-principes bij beleids- en projectontwikkeling. Dit gebeurt o.a. door het uitvoeren van pilotprojecten. SUSCOD wordt deels gesubsidieerd vanuit het Interreg IVB NSR programma.

Projecten in Nederland

Nederlandse deelnemers aan het SUSCOD project zijn de provincie Noord-Holland en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De provincie Noord-Holland is projectleider van het SUSCOD project. Daarnaast levert de provincie een inhoudelijke bijdrage. In Noord-Holland wordt onder andere gewerkt aan het versterken van de identiteit van badplaatsen, waarbij de provincie samen met gemeenten, bewoners, ondernemers, bezoekers en deskundigen identiteitsprofielen opstelt die uniek zijn per kustgemeente. Doel is de economische positie van de Noord-Hollandse kustplaatsen te bepalen om die vervolgens, vanuit die identiteit, een kwaliteitsimpuls te kunnen geven.

Daarnaast wordt het historisch bewustzijn bij inwoners van kustplaatsen vergroot. Onlangs is een rapport verschenen over ruimte voor recreatie langs de kust. De resultaten worden ook meegenomen in de nationale discussie over zandsuppleties.

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl