Algemeen: 21 juni 2013 Gedeputeerde Staten steunen fusie gemeenten Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland zijn zeer positief over het fusie-voornemen van de gemeenten Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer en adviseren de minister van Binnenlandse Zaken om het herindelingsadvies om te zetten in een wetsvoorstel.

De gemeenten hebben zelf het initiatief genomen en hopen per 1 januari 2015 te fuseren. De nieuwe gemeente zal ruim 105.000 inwoners tellen.

GS constateren dat het herindelingsadvies van de gemeenten past binnen de criteria uit het landelijk beleidskader gemeentelijke herindelingen en binnen de uitgangspunten uit het provinciaal beleidskader 'Bestuurskrachtige regio's in Noord-Holland'.

Er is draagvlak. Zowel lokaal bestuurlijk, omdat het fusie-advies op initiatief van de drie gemeenteraden tot stand is gekomen, als maatschappelijk, omdat de gemeenten een zorgvuldig, transparant en intensief proces hebben doorlopen met hun inwoners. Zo heeft Schermer gehoor gegeven aan geluiden uit de kern Oterleek over eventuele toevoeging bij Heerhugowaard en onderzoek gedaan in deze kern.

Uitkomst was dat een grote meerderheid van de inwoners van Oterleek koos voor ongedeelde aansluiting van Schermer bij Alkmaar.

Ook regionaal bestuurlijk is er draagvlak. De drie gemeenten hebben een regiovisie opgesteld om onder andere de effecten van hun fusieplannen voor de regio te beschrijven. De colleges van de aangrenzende gemeenten Heerhugowaard en Koggenland hebben een zienswijze ingediend, waarin zij de drie gemeenten veel succes toewensen met hun fusietraject.

Er is inhoudelijk noodzaak. De nieuwe gemeente zal ruim 105.000 inwoners tellen, waardoor het goed mogelijk moet zijn om een organisatie te vormen die voldoende kennis, kunde en professionaliteit in huis heeft om de opgaven van de nieuwe gemeente aan te kunnen. De nieuwe gemeente vormt een serieuze gesprekspartner en zal in staat zijn om samen met de andere vijf gemeenten in de regio de maatschappelijke opgaven en taken op het gebied van wonen, ruimtelijke ordening, economische zaken, verkeer en vervoer, duurzaamheid en zorg op te pakken. De nieuwe gemeente zal naar verwachting een gezonde financiële positie hebben.

Er is urgentie. Graft-De Rijp en Schermer ervaren bestuurskrachtproblemen en hebben andere oplossingen geprobeerd, maar samenwerking is niet langer voldoende. De nieuwe gemeente is duurzaam, omdat de omvang, zowel qua oppervlakte als inwonertal, in combinatie met de economische, culturele en toeristisch-recreatieve mogelijkheden als voldoende robuust voor de komende tijd kan worden aangemerkt. De nieuwe gemeente heeft interne samenhang, omdat zij met elkaar zijn verbonden door de rijke cultuurhistorie, de Eilandspolder en de recreatieve, toeristische en economische mogelijkheden van stad en platteland.

GS steunen de drie gemeenten in hun ambitie om per 1 januari 2015 te fuseren en vragen daarom aan de minister van Binnenlandse Zaken om de reguliere raadsverkiezingen van maart 2014 voor Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer uit te stellen. De verkiezingen voor de gemeenteraad van de nieuwe gemeente zullen in november 2014 plaatsvinden.

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl