Algemeen: 27 juni 2013 ISD Kop van Noord-Holland (ISD-KNH) werkt nu ook met 1 gezin 1 plan

ISD Kop van Noord-Holland (ISD-KNH) logo De ISD Kop van Noord-Holland (ISD-KNH) werkt nu ook met de aanpak 1 gezin 1 plan. Met deze aanpak hoopt de ISD-KNH de dienstverlening voor gezinnen waarin multiproblematiek heerst te verbeteren en effectiever in te zetten zodat kinderen niet de dupe van de situatie worden.

De aanpak 1 gezin 1 plan is ontwikkeld voor gezinnen met meervoudige problematiek, waarbij medewerkers vanuit verschillende instanties betrokken zijn. Deze instanties werken samen met het gezin als één team, onder leiding van een zorgcoördinator. Samen met het gezin wordt een gezinsplan opgesteld. Hierin worden doelen gesteld en afspraken gemaakt, waarbij de wensen en mogelijkheden van het gezin het belangrijkste onderdeel zijn. Het gezinsplan biedt houvast en overzicht aan gezinsleden, de mensen uit hun netwerk en de betrokken hulp- en dienstverleners. De gemeenten Hollands Kroon en Schagen zijn gestart met de invoering van de werkwijze 1Gezin1Plan bij alle kernpartners van de Centra voor Jeugd en Gezin.

De ISD-KNH ziet veel voordelen bij 1 gezin 1 plan. De aanpak past bij de zelfredzaamheid die de ISD-KNH nastreeft, het gezin stelt zelf zijn doelen en is intensief betrokken bij het opstellen van het gezinsplan. Het gezin en de instanties zijn gebaat bij de effectievere dienstverlening, er is meer duidelijkheid in de taken en rollen van betrokkenen. Hiermee wordt voorkomen dat instanties langs elkaar heen werken en wordt de samenwerking tussen instanties verstrekt.

Ondanks dat deze aanpak pas sinds kort is ingevoerd bij de ISD-KNH, is er al meerdere malen gebruik gemaakt van 1 gezin 1 plan. De schuldhulpverlening, de leerplichtambtenaren en de bijstandsconsulenten zijn hierbij regelmatig betrokken. Dit heeft mede te maken met de samenhang tussen (multi)problematiek in gezinnen enerzijds en een lage sociaal economische status anderzijds.

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl