Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen: 01 juli 2013 Invulling actieprogramma convenant 'Kabels & leidingen in en nabij waterkeringen'

HHNK logoBron: HHNK - Een jaar na ondertekening van het convenant 'Kabels & leidingen in en nabij waterkeringen' zijn de samenwerkende partners het eens geworden over de verdere invulling van het bijbehorende actieprogramma. Zo bleek afgelopen woensdag tijdens de 'terugkomdag' in Bezoekerscentrum de Hoep (Castricum), waar netbeheerders en hoogheemraadschap bewezen dat er sprake is van een 'vruchtbare bodem voor verdere samenwerking'.

Onder het motto 'En nu samen slimmer!' kwamen deze middag uiteenlopende thema's van het convenant aan bod. De tientallen betrokkenen (van HHNK, PWN, KPN en Liander) lieten tijdens workshops hun licht schijnen over het afgelopen jaar en wierpen een blik vooruit richting de toekomst. "Kabels en leidingen zijn een belangrijk onderwerp bij dijkversterkingsprogramma's als HWBP (Hoogwaterbeschermingsprogramma) en VBK (Verbetering Boezemkades. We hebben elkaar dus hard nodig!" aldus Simone Boogaard, omgevingsmanager HWBP van het hoogheemraadschap. De middag ging van start, geprikkeld door een wijsheid van Loesje: "Waarom moeilijk doen als het samen kan?"

Winst

Belangrijkste inhoudelijke winst van deze middag is de oogst aan gouden tips voor korte en lange termijn. Bovendien werden meteen al de dag erop de vijf meest kansrijke ideeën in het strategisch overleg vertaald naar een concreet actieprogramma voor volgend jaar. "Boter bij de vis", zei Henk van der Linden van drinkwaterbedrijf PWN tijdens de afsluiting in de filmzaal van het bezoekerscentrum. "Vandaag was een topdag en morgen pakken we meteen door. Het is mooi om te zien hoe sterk de wederzijdse bereidheid is om rekening te houden met elkaars belangen. Nu is het zaak dat positieve gevoel vast te houden en onze ambities verder te verwezenlijken."

Over het convenant: veilige dijken en zekerheid voorzieningen

In het convenant tussen HHNK en netbeheerders Liander, PWN, KPN zijn afspraken gemaakt die ervoor zorgen dat Noord-Holland kan rekenen op veilige dijken én zekerheid over de voorzieningen voor energie, telecom en drinkwater. Dit convenant is een regionale uitwerking van een eerdere overeenkomst tussen de unie van Waterschappen en de netwerkbeheerders in Nederland.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl