Algemeen: 10 juli 2013 Bekendmaking sluiting indieningsmogelijkheid Waddenfonds

Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds maakt, met toepassing van artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat op grond van artikel 1.12, eerste lid, van de Subsidieverordening Waddenfonds, is besloten de mogelijkheid tot het indienen van aanvragen die vallen onder de navolgende thema's respectievelijk budget te sluiten:

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na deze bekendmaking.

Toelichting: het beschikbare budget voor deze thema's respectievelijk het Budget Lokale Innovaties is met de reeds ingediende aanvragen overvraagd. Tot het moment waarop de ingediende aanvragen zijn behandeld blijft de mogelijkheid tot indiening gesloten. Zodra daar aanleiding toe is, zal het Dagelijks Bestuur bekend maken dat nieuwe aanvragen kunnen worden ingediend. (Bron: Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds)

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl