Algemeen: 10 juli 2013 Bekendmaking sluiting indieningsmogelijkheid Waddenfonds

Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds maakt, met toepassing van artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat op grond van artikel 1.12, eerste lid, van de Subsidieverordening Waddenfonds, is besloten de mogelijkheid tot het indienen van aanvragen die vallen onder de navolgende thema's respectievelijk budget te sluiten:

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na deze bekendmaking.

Toelichting: het beschikbare budget voor deze thema's respectievelijk het Budget Lokale Innovaties is met de reeds ingediende aanvragen overvraagd. Tot het moment waarop de ingediende aanvragen zijn behandeld blijft de mogelijkheid tot indiening gesloten. Zodra daar aanleiding toe is, zal het Dagelijks Bestuur bekend maken dat nieuwe aanvragen kunnen worden ingediend. (Bron: Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds)

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

GALJOEN
Galjoen is een bedrijf gespecialiseerd in de markt van beroeps- en promotie-kleding met de nadruk op kwaliteit, veiligheid en draagcomfort. Productontwikkeling: Brandwerend Reddings / Overlevings Pak, Waadpak brandweer.
www.galjoen.nl

Informatiezuilen
Numaco: Installatie en levering van gevel- en informatiezuilen op maat, diz dealer
www.numaco.nl