Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen: 03 september 2013 Conceptnota Beantwoording Zienswijzen Hondsbossche en Pettemer Zeewering openbaar

Vanaf maandag 2 september 2013 is de conceptnota Beantwoording Zienswijzen openbaar. De nota is pas definitief na goedkeuring van het definitieve projectplan door Gedeputeerde Staten, naar verwachting medio oktober 2013.

De Hondsbossche en Pettemer Zeewering en de kust voor Callantsoog voldoen niet meer aan de veiligheidseisen. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Rijkswaterstaat en provincie Noord-Holland hebben het projectplan Zwakke Schakels uitgewerkt om de kust weer sterk te maken. Alle planproducten - plannen, vergunningen en milieueffectenrapportage (MER) - hebben van 25 april tot en met 6 juni 2013 ter inzage gelegen.

Besluitvorming conceptnota Beantwoording Zienswijzen

Definitieve vaststelling

De conceptnota Beantwoording Zienswijzen blijft concept totdat Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland de plannen en de nota definitief vaststelt. Naar verwachting vindt de vaststelling begin oktober 2013 plaats. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend krijgt daarna bericht van de provincie Noord-Holland of en waarom de zienswijzen wel of niet zijn overgenomen. Direct na de vaststelling wordt het definitieve besluit door de provincie ter inzage gelegd. Indieners van zienswijzen kunnen vanaf medio oktober 2013 gedurende zes weken in beroep gaan bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State.

45 zienswijzen ingediend

45 belanghebbenden dienden een zienswijze in, die door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Rijkswaterstaat, provincie Noord-Holland, de gemeenten Bergen en Schagen en de andere bevoegde gezagen zijn gelezen, beoordeeld en beantwoord in de conceptnota Beantwoording Zienswijzen. De zienswijzen zijn bijvoorbeeld ingediend over:

Naar verwachting starten de werkzaamheden eind dit jaar en is de veiligheid in 2015 weer op orde. (Bron: Kust op Kracht)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl