Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen: 03 september 2013 Provincie Noord-Holland honoreert 24 projecten Regionale Sociale Agenda's

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - De provincie Noord-Holland verleent subsidie aan 24 regionale en bovenregionale projecten op het gebied van zorg en welzijn. Regio's hebben de aanvragen ingediend op grond van de Regionale Sociale Agenda's.

GS hebben hiervoor voor het jaar 2013 Ä 2.975.000,- beschikbaar gesteld.

Alle acht regio's in Noord-Holland hebben sinds 2012 een vierjarige Regionale Sociale Agenda. Hierin staat wat de gemeenten binnen een regio gezamenlijk willen bereiken op het gebied van de thema's 'Wmo',' Wonen zorg en voorzieningen' en 'Vitaal platteland'. Deze drie thema's zijn afkomstig uit het vierjarige sociaal beleidskader van de provincie: de Provinciale Sociale Agenda.

Jaarlijks kunnen op grond van de Regionale Sociale Agenda's aanvragen om subsidie bij de Provincie worden ingediend.

Dit jaar ontving de provincie 26 subsidieaanvragen. Er is budget om 24 hiervan te honoreren. De projecten gaan over uiteenlopende onderwerpen. Enkele voorbeelden zijn de overgang van de AWBZ naar de Wmo, vitaliteit van kleine kernen, slimme combinaties doelgroepenvervoer, versterken vrijwilligerswerk en het toepassen van domotica. Sommige projecten zijn een vervolg op projecten die in 2012 gehonoreerd zijn, en nu uitgebreid, vervolgd of verder uitgerold worden. Voor een overzicht van alle gehonoreerde projecten, kijk op www.wmowonen-nh.nl. Hier zijn ook de projecten uit 2012 te vinden.

De subsidies zijn verleend op grond van de vierjarige Uitvoeringsregeling subsidie projecten regionale sociale agenda's. In 2014 en 2015 kunnen tussen 1 mei 2013 en 19 juni 2013 weer projectaanvragen worden ingediend. De subsidieregeling staat alleen open voor gemeenten.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl