Algemeen: 25 september 2013 Planproducten Zwakke Schakels vastgesteld door bestuur waterschap

Het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap heeft op woensdag 18 september 2013 het projectplan, de bijbehorende legger en de conceptnota Beantwoording Zienswijzen vastgesteld. Het vertrouwen van het bestuur in de plannen is een belangrijke stap op weg naar een veilige kust.

In de vastgestelde plannen staat op hoofdlijnen beschreven hoe het zand, dat voor een sterke en veilige kust gaat zorgen, wordt aangelegd. Hoe de versterkte kust eruit komt te zien, welke keuzes zijn gemaakt bij het opstellen van de plannen, wat de te verwachten effecten zijn er hoe er bijvoorbeeld wordt omgegaan met negatieve effecten.

Route vaststellen plannen

Voordat de plannen mogen worden uitgevoerd, moeten deze eerst door verschillende besturen worden vastgesteld. Dat betekent dat de besturen akkoord zijn met de inhoud van de plannen en hoe de zienswijzen erin zijn verwerkt. Nu het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur van het waterschap akkoord zijn, en de vergunningen die nodig zijn om het werk uit te kunnen voeren zijn afgegeven, is het aan Gedeputeerde Staten Noord-Holland om de plannen definitief vast te stellen.

Naar verwachting vindt de vaststelling door Gedeputeerde begin oktober 2013 plaats.

Iedereen die een zienswijze heeft ingediend krijgt daarna bericht van de provincie Noord-Holland. Hierin wordt uitgelegd of en waarom de zienswijze wel of niet is overgenomen in de planproducten.

Direct na de vaststelling wordt het definitieve besluit door de provincie ter inzage gelegd. Indieners van zienswijzen kunnen vanaf medio oktober 2013 gedurende zes weken in beroep gaan bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State.

Start werkzaamheden

Eind dit jaar wordt bekend aan welke aannemer het werk gegund wordt, hoe het ontwerp eruit komt te zien en starten de werkzaamheden voor een veilige kust in 2015. (Bron: Kust op Kracht)

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl