Algemeen: 27 september 2013 College Hollands Kroon houdt hoorzitting over transformatorstation op maandagavond 14 oktober 2013

Gemeente Hollands Kroon logoBron: Gemeente Hollands Kroon - Het college van burgemeester en wethouders van Hollands Kroon verwacht binnenkort van Liander en TenneT een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een nieuw transformatorstation in Hollands Kroon.

Het college is zich bewust van de persoonlijke betrokkenheid van veel inwoners bij deze aanvraag en vindt het daarom belangrijk deze inwoners de kans te geven ze te horen over dit onderwerp. Dat doet het college in een hoorzitting op maandagavond 14 oktober 2013. De informatie van de sprekers neemt het college dan mee in haar afwegingen die leiden tot een besluit over de aanvraag.

Initiatiefnemers

Initiatiefnemers Liander en Tennet hebben aangegeven de aanvraag rond 1 oktober in te dienen. Het college moet niet lang daarna een besluit nemen op de concept aanvraag, waarna die ter inzage komt te liggen en inwoners zienswijzen kunnen indienen. Voor die tijd wil het college de inwoners dus nog graag horen.

Zodra de aanvraag voor een omgevingsvergunning van Liander en TenneT door de gemeente is ontvangen, ontvangen direct omwonenden van 'Zoekgebied B' en eerdere contactpersonen rond 'locatie 4' een persoonlijke brief over de hoorzitting.

Overige geïnteresseerden vinden rond die tijd alle informatie ook op onze website www.hollandskroon.nl In de hoorzitting luistert het college naar sprekers, die zich vooraf hebben aangemeld. Het college gaat dus niet in debat met sprekers, maar 'hoort' alle verschillende meningen en ideeën. Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven hun standpunt met het college te delen, heeft het college ervoor gekozen de opzet van de insprekers bij de gemeenteraad te volgen en de spreektijd te beperken tot maximaal 5 minuten. Aanmelden kan via .

Meer weten?

Meer weten over dit onderwerp? Kijk op www.hollandskroon.nl/ontwikkelen

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl