Algemeen: 23 oktober 2013 November 2013: Start van pilot Jeugdhulp en sociale wijkteams Kop van Noord-Holland

Gemeente Den Helder logoBron: Gemeente Den Helder - De gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel hebben de handen in één geslagen om te werken aan de sociale opgave die het Rijk neerlegt bij gemeenten. Per 1 januari 2015 heeft de gemeente de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Ter voorbereiding hierop start in november 2013 de pilot Jeugdhulp en sociale wijkteams in de Kop van Noord-Holland. Deze vindt plaats in Julianadorp, Schagen centrum, Middenmeer en Texel.

Jeugdhulp zet eerste stap

Om te komen tot een krachtige uitvoering van de nieuwe taken binnen het sociaal domein gaan de gemeenten werken met integrale sociale wijkteams. Hiermee kan ondersteuning en zorg in samenhang en zo dicht mogelijk bij inwoners georganiseerd worden. Ter voorbereiding op deze nieuwe manier van werken starten we met een pilot waarin de vernieuwing van hulp en ondersteuning van de jeugd centraal staat. De Provincie ondersteunt de regio daarbij met een subsidie. De pilot loopt van november 2013 tot november 2014. Ervaringen met de nieuwe manier van samenwerken binnen de jeugdhulp zijn van belang voor de inzet van de integrale sociale wijkteams.

Vernieuwing jeugdhulp

Bureau Jeugdzorg verdwijnt vanaf 1 januari 2015 als toegangspoort tot en indicatiesteller van de jeugdzorg. Gemeenten nemen deze taak over en gaan straks binnen het sociale wijkteam samenwerken met alle jeugdhulpinstellingen. Om nu alvast ervaring op te doen met wijkgericht werken starten in november 2013 vier sociale wijkteams in de gebieden Julianadorp, Middenmeer, Schagen centrum en Texel. Als inwoners uit één van deze gebieden aan de bel trekken bij bijvoorbeeld de school, het kinderdagverblijf of bij bureau Jeugdzorg dan wordt vanaf november 2013 hun hulpvraag doorgestuurd naar deze teams. Uiteraard met toestemming van de gezinnen. Het team kan snel zelf hulp bieden in de directe omgeving van jongeren tussen de 0 en 23 jaar en hun gezinnen of kan rechtstreeks (specialistische) zorg inschakelen.

Minder schakels en eigen kracht

De jeugd- en gezinscoach maakt samen met het gezin een plan met betrekking tot de zorgen en problemen. Daarmee gaat het gezin zelf aan de slag.

Uitgangspunten zijn daarbij het stimuleren van de eigen kracht van het gezin en het betrekken van het sociale netwerk rond het gezin. De jeugd- en gezinscoaches werken volgens de principes van 1 Gezin, 1 Plan, 1 Regisseur.

Samenwerkingsovereenkomst

Deze week tekenen de vier gemeenten en de deelnemende partnerorganisaties op het gebied van jeugd en gezin een samenwerkingsovereenkomst. In de overeenkomst worden afspraken vastgelegd over veiligheid en inrichting, verloop van doorverwijzing, indicatie naar specialistische zorg en registratie. Bureau Jeugdzorg blijft tot 1 januari 2015 eindverantwoordelijk voor de jeugdigen en gezinnen.

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl