Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen: 23 oktober 2013 Begroting 2014 Hollands Kroon, een stabiele factor in een onzekere omgeving

Gemeente Hollands Kroon logoBron: Gemeente Hollands Kroon - Op donderdag 19 september 2013 heeft het college van Hollands Kroon een sluitende conceptbegroting 2014 aan de gemeenteraad aangeboden. Ook het meerjarenperspectief (2015-2017) is sluitend en de financiële positie van de gemeente is gezond.

Financiële huishouding Hollands Kroon op orde

De gemeenteraad van Hollands Kroon heeft de afgelopen twee jaar moeilijke keuzes moeten maken. Maar deze keuzes hebben wel geleid tot een evenwichtige begroting voor 2014 waarin de lasten zo eerlijk mogelijk zijn verdeeld. De begroting 2014 bevat een aantal verantwoorde bezuinigingsvoorstellen en hervormingsvoorstellen.

Daarnaast doet het college voorstellen die bijdragen aan participatie, zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid. Dit alles draagt bij aan een gezonde financiële huishouding en stelt Hollands Kroon in staat om belangrijke taken te blijven uitvoeren.

Meer informatie

De gemeenteraad nodigt inwoners en betrokken partijen uit om in te spreken tijdens de speciale hoorzitting die de raad hiervoor op donderdag 17 oktober houdt. Insprekers kunnen zich uiterlijk op 15 oktober 2013 aanmelden bij de griffie van de gemeente. Dit kan telefonisch via 088 321 50 000 of per email naar . In de openbare raadsvergadering op donderdag 24 oktober 2013 wordt de conceptbegroting 2014 behandeld, waarna de raad op donderdag 7 november 2013 de begroting definitief vaststelt. Inspreken over de begroting is alleen mogelijk op donderdag 17 oktober 2013.

Kijk voor meer informatie en de conceptbegroting op www.hollandskroon.nl

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl