Algemeen: 23 oktober 2013 Definitieve plannen laatste Zwakke Schakel goedgekeurd: uitvoering in zicht

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - Gedeputeerde Staten hebben gisteren het projectplan kustversterking Zwakke Schakels goedgekeurd, met alle bijbehorende documenten en vergunningen.

De uitvoering van de versterking van de laatste Zwakke Schakel van de Noordzeekust, de Hondsbossche en Pettemer Zeewering, is daarmee een belangrijke stap dichterbij. De kust wordt niet alleen veiliger, maar ook aantrekkelijker voor natuur, recreatie en toerisme. Naar verwachting start de uitvoering nog dit jaar. Eind 2015 moet de kust weer op kracht zijn.

Gedeputeerde Joke Geldhof: "Na intensieve voorbereiding en inbreng van expertise van HHNK en RWS ligt er nu een plan met een zorgvuldige balans tussen veiligheid natuur, recreatie en toerisme. Onze provincie wordt bijna 500 voetbalvelden groter met de nieuwe kust en is straks voor de komende 50 jaar weer beschermd tegen overstromingen van de Noordzee".

Het definitieve projectplan

Het plan beschrijft op hoofdlijnen waar de Hondsbossche en Pettemer Zeewering niet meer aan de veiligheidseisen voldoet en hoe de kust met zand versterkt wordt. Er komt een breed zandstrand met nieuwe duinen. Zowel kleinere als een groot duin dat net even lager is dan de dijk. Ook kun je straks langs de zee fietsen over een nieuw fietspad. De aannemer die het werk onder begeleiding van hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Rijkswaterstaat gaat uitvoeren, wordt naar verwachting eind dit jaar bekend. Daarna volgt het uitvoeringsplan van de aannemer.

Overgenomen zienswijzen

In totaal zijn er 52 zienswijzen ingediend op het projectplan en de vergunningen. Een deel heeft geleid tot het aanpassen van het projectplan en/of de bijbehorende vergunningen. Het hoogheemraadschap neemt extra natuurmaatregelen, zoals het aanbrengen van elastocoast op 15 extra strandhoofden ten zuiden van Callantsoog. Dit natuurvriendelijke materiaal zorgt ervoor dat mosselen en andere kleine schelpdieren beter aan de strandhoofden hechten. Ook worden afspraken gemaakt voor verminderen van stuiven van zand over de dijk. Daarnaast werkt de provincie de suggesties voor ruimtelijke kwaliteit aan de zeezijde in 2014 verder uit, samen met de initiatiefnemers uit de regio.

Beroep

De provincie legt het projectplan, de Nota beantwoording Zienswijzen, het advies van de commissie m.e.r. en alle uitvoeringsbesluiten nog zes weken, tot eind november, ter visie voor beroep bij de Raad van State. Alle 52 indieners van zienswijzen ontvangen bericht wat er met hun zienswijze is gebeurd.

Meer informatie: www.kustopkracht.nl

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl