Algemeen: 28 oktober 2013 College Hollands Kroon zet uniform beleid uit voor alle elf begraafplaatsen in Hollands Kroon

Het college van burgemeester en wethouders van Hollands Kroon heeft in haar vergadering van 15 oktober 2013 drie besluiten genomen over de begraafplaatsen in Hollands Kroon.

Ze deed dat door het Uitvoeringsbesluit begraafplaatsen Hollands Kroon 2014 vast te stellen en te besluiten de Beheersverordening begraafplaatsen Hollands Kroon 2014 en de Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. Als de gemeenteraad instemt met de verordeningen gelden vanaf 1 januari 2014 dezelfde regels voor alle elf begraafplaatsen in Hollands Kroon.

Verandert er iets?

De oude verordeningen van de voormalige gemeenten verschilden op meerdere punten van elkaar. De nieuwe verordeningen zorgen er voor dat op alle elf begraafplaatsen in Hollands Kroon dezelfde regels gelden. De meest in het oog springende verandering is dat de gemeente het onderhoud van de graven in Middenmeer overdraagt aan de nabestaanden. De huidig geldende afspraken over onderhoud van graven blijven wel bestaan. Heeft u de gemeente voor de hele huurperiode betaald voor het onderhoud? Dan blijven wij het graf dus gewoon onderhouden. Wanneer u de bijdrage jaarlijks betaalt, heeft u de volgende keuze:

1. De gemeente blijft het onderhoud van het graf doen. U betaalt dan een hoger bedrag voor onderhoud (het voorstel is Ä 138,00). 2. U onderhoudt het graf zelf. U betaald dan een lager bedrag voor het algemene onderhoud van de begraafplaats (het voorstel is Ä 62,00) In de andere voormalige gemeenten werd het onderhoud van het graf al niet meer door de gemeente gedaan. Het bedrag dat u betaalt voor onderhoud heeft betrekking op het algemene onderhoud van de begraafplaats door de gemeente. Dit betreft onder andere het onderhouden van het groen, de paden, afrasteringen en gebouwen op de begraafplaats.

Achtergrond

Voor het in standhouden van de kwaliteit van graven en begraafplaatsen zijn regels opgesteld. Deze regels zijn opgenomen in een beheersverordening en in een uitvoeringsbesluit begraafplaatsen. De financiële aspecten met betrekking tot de begraafplaatsen zijn opgenomen in de Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten.

In de voormalige gemeenten Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer waren deze regels ook in verordeningen en besluiten opgenomen. Door de fusie vervallen deze verordeningen en besluiten op 1 januari 2014. Daarom moeten nieuwe verordeningen en een nieuw besluit worden vastgesteld.

Verschil verordeningen en besluit

De Beheersverordening begraafplaatsen is het raamwerk. Hierin staan bijvoorbeeld gedragsregels die op de begraafplaatsen gelden en dat een vergunning aangevraagd moet worden als men een grafsteen wil plaatsen. De Beheersverordening wordt door de gemeenteraad vastgesteld. U vindt de Beheersverordening begraafplaatsen en de Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten enige tijd voor de raadsvergadering bij de agendastukken van de raad op onze website.

Het Uitvoeringsbesluit begraafplaatsen wordt door het college vastgesteld. Het besluit is een invulling van het raamwerk en gaat meer in op de details. Er staan onder andere de maten van een graf en van een gedenksteen in. Ook regelt het Uitvoeringsbesluit de manier waarop een vergunning voor het plaatsen van een gedenksteen aangevraagd moet worden. Omdat het college - en niet de gemeenteraad - het besluit vaststelt, zijn deze details gemakkelijker aan te passen.

De Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten tenslotte wordt ook door de gemeenteraad vastgesteld en regelt alle financiële aspecten met betrekking tot de begraafplaatsen. Hierin staat onder andere wat een graf op de begraafplaats kost en wat het kost om een urn in de urnenmuur bij te laten zetten.

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl