Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen: 28 oktober 2013 Hollands Kroon: Eerste fase procedure voor transformatorstation Moerbeek van start

Gemeente Hollands Kroon logoBron: Gemeente Hollands Kroon - Het college van burgemeester en wethouders van Hollands Kroon wil medewerking verlenen aan de planologische procedure voor de realisatie van een transformatorstation bij Moerbeek. Het college kwam tot haar besluit door veel verschillende factoren af te wegen, waaronder de afstand tot de dichtstbijzijnde woningen, maar ook technische, planologische, juridische en financiële kansen en belemmeringen.

Omgevingsvergunning ter inzage vanaf 31 oktober

Met dit besluit wordt op 31 oktober 2013 de aanvraag voor een omgevingsvergunning 6 weken ter inzage gelegd, organiseren de aanvragers in november 2013 een informatieavond en kan een ieder zijn zienswijze aan het college kenbaar maken.

Na afloop van deze termijn beoordeelt het college de zienswijzen en besluit ze definitief over de afgifte van de aangevraagde omgevingsvergunning op de locatie die eerder aangeduid werd als B3-2 en gaat de tweede fase van de procedure van start.

College vraagt raad om zienswijze

De gemeenteraad besloot op 27 september 2012 dat in alle gevallen waarin het college op grond van de wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bevoegd is te beslissen op een aanvraag voor een omgevingsvergunning een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad niet vereist is. Wel vraagt het college de gemeenteraad in de periode van de ter visie legging van de ontwerpstukken om een zienswijze over deze nieuwe locatie. Naar verwachting gebeurt dat eind november 2013.

Die zienswijze neemt het college dan mee in haar afwegingen voor een definitieve afgifte.

Locatie B3-2

Eerder deze maand ontving Hollands Kroon een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de bouw van een transformatorstation. Liander en TenneT dienden de aanvraag gezamenlijk in voor een locatie tussen de Moerbeek en de Blockhuijsenlaan in Zijdewind. Deze locatie is in het landschappelijk onderzoek van Reitsma Stedebouw en de inloopavond op 16 september 2013 gepresenteerd als B3-2.

Aanleiding

Liander en TenneT zijn van plan om samen een transformatorstation te bouwen in de gemeente Hollands Kroon. Begin 2011 dienden zij hiervoor een verzoek in bij de voormalige gemeente Niedorp. Sindsdien is onderzoek gedaan naar ruimtelijke, technische en milieuaspecten voor het transformatorstation. Ook heeft een door de gemeenteraad van Hollands Kroon aangestelde onafhankelijk verkenner samen met partijen gekeken naar mogelijkheden. Daarop onderzochten initiatiefnemers Liander en TenneT tijdens de zomervakantie welke locaties geschikt zijn en presenteerden de resultaten aan het college. Vervolgens zijn de locaties tussen de zuidzijde van de Haringhuizerweg en de noordzijde van de Hartweg (zoekgebied B) verder onderzocht.

Meer weten?

Via www.hollandskroon.nl vindt u meer informatie over dit onderwerp, waaronder alle relevante stukken, veel gestelde vragen en een alle teksten van de insprekers van de hoorzitting op 14 oktober 2013.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl