Algemeen: 31 oktober 2013 College Hollands Kroon legt kadernota integrale veiligheid voor aan de raad

Gemeente Hollands Kroon logoBron: Gemeente Hollands Kroon - Het college van Hollands Kroon heeft op 22 oktober 2013 besloten om de kadernota veiligheid voor te leggen aan de gemeenteraad. Het doel van de kadernota integrale veiligheid is het bevorderen van de veiligheid en leefbaarheid in de kernen.

Burgemeester Nawijn zegt hierover: "Het college ziet Hollands Kroon als een gemeente waarin iedereen zich vertrouwd en met elkaar verbonden voelt. Dat begint bij een samenleving waarin iedereen gelijkwaardig is en vraagstukken met respect worden behandeld. Bijvoorbeeld door samen op zoek te gaan naar antwoorden, vanzelfsprekend ondersteund door regels en wetgeving. Alleen op die manier kunnen we gezamenlijk het gevoel van veiligheid vergroten. Om dit te kunnen realiseren zal de komende vier jaar uitvoering moeten worden gegeven aan de kadernota veiligheid".

Zes veiligheidsthema's

In de kadernota zijn zes thema's opgenomen waar de komende jaren uitvoering aan wordt gegeven:

Bij de uitvoering van elk thema worden inwoners betrokken

Jaarlijks stelt het college een uitvoeringsprogramma veiligheid vast. Dit uitvoeringsprogramma geeft aan hoe het college uitvoering gaat geven aan de thema's. Elk thema moet zorgen voor het bevorderen van de veiligheid en leefbaarheid in de kernen. Dit wil het college bereiken door samenwerking met partners en inwoners van Hollands Kroon. Daarom worden de inwoners van Hollands Kroon betrokken bij de uitvoering van deze thema's. We zetten daarbij in op het stimuleren en faciliteren van burgerinitiatieven en het vergroten van de betrokkenheid en inzet van onze inwoners.

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl