Algemeen: 01 november 2013 Begroting Hollands Kroon 2014 vastgesteld door gemeenteraad

Gemeente Hollands Kroon logoBron: Gemeente Hollands Kroon - De gemeenteraad van Hollands Kroon heeft tijdens de raadsvergadering op 31 oktober 2013 de programmabegroting 2014, met enkele wijzigingen, vastgesteld. De begroting bevat een aantal verantwoorde bezuinigingen en hervormingen, wat bijdraagt aan een gezonde financiële huishouding.

Net als bij andere gemeenten gaat de begroting nog ter goedkeuring naar de provincie.

De hoorzitting op 17 oktober, waarbij inwoners en betrokken partijen de mogelijkheid kregen om in te spreken, stond in het teken van de voorgestelde bezuinigingen voor de Peuterspeelzaalwerk. De raad behandelde de programmabegroting op 24 oktober 2013 en stelde deze vast op 31 oktober 2013 met een aantal wijzigingen. Ten eerste het besluit om een deel van het positief saldo van €160.000 voor 2014 als volgt te besteden:

Daarnaast draagt de raad het college op een visie te ontwikkelen waarin wordt aangegeven hoe de indicatie en uitvoering van de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) in de toekomst ingericht zal worden. Deze visie moet uiterlijk 1 maart 2014 beschikbaar zijn. Voor de begroting en meer informatie ga naar www.hollandskroon.nl/bestuur&organisatie

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl