Algemeen: 21 november 2013 Nieuwe directeur voor ISD-KNH: mevrouw drs. M.J. Scheltema de Heere

ISD Kop van Noord-Holland (ISD-KNH) logo Het Algemeen Bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Kop van Noord-Holland (ISD-KNH) in Schagen maakt bekend dat met ingang van 1 december 2013 mevrouw J.W.M. Schrevel-Blokhuizen haar functie als directeur van de ISD-KNH neerlegt.

Het Algemeen Bestuur heeft mevrouw drs. M.J. Scheltema de Heere met ingang van dezelfde datum benoemd als interim-directeur van de ISD-KNH. Mevr. Scheltema de Heere was al enkele jaren nauw betrokken bij de ISD-KNH als voorzitter van het algemeen en dagelijks bestuur.

De sociale diensten van de gemeenten Hollands Kroon en Schagen zijn samengebracht in de ISD-KNH. Per 1 januari 2015 heeft de gemeente de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg, de begeleiding en dagbesteding van mensen die langdurige zorg nodig hebben, en voor de sociale participatie van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De gemeenten Schagen en Hollands Kroon hebben de handen ineen geslagen met de gemeenten Den Helder en Texel om te werken aan de sociale opgave die het Rijk neerlegt bij gemeenten. Per 1 januari 2015 zal er een nieuwe uitvoeringsorganisatie staan waar de ISD-KNH in opgaat en welke ten dienste staat van de vier gemeenten in het Sociaal Domein.

Het bestuur en het management hebben er vertrouwen in dat mevr. Scheltema de Heere de persoon is om de ISD-KNH komend jaar te leiden en te begeleiden naar een nieuwe uitvoeringsorganisatie.

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

GALJOEN
Galjoen is een bedrijf gespecialiseerd in de markt van beroeps- en promotie-kleding met de nadruk op kwaliteit, veiligheid en draagcomfort. Productontwikkeling: Brandwerend Reddings / Overlevings Pak, Waadpak brandweer.
www.galjoen.nl

Informatiezuilen
Numaco: Installatie en levering van gevel- en informatiezuilen op maat, diz dealer
www.numaco.nl