Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen: 02 december 2013 Provincie Noord-Holland investeert € 617.000 in regionale campusvorming

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - De provincie Noord-Holland stelt in 2014 ruim € 617.000 beschikbaar voor de ontwikkeling of opstart van samenwerkingsverbanden tussen onderwijsinstellingen in het MBO of HBO en het regionale bedrijfsleven.

Doel van deze samenwerkingsverbanden, de 'campussen', moet zijn het gezamenlijk aanbieden van onderwijs, dat beter aansluit bij de actuele behoefte van bedrijven in Noord-Holland.

Met de campusregeling sluit de provincie aan bij het in mei 2013 afgesloten landelijk Techniekpact 2020. In het Techniekpact zetten Rijk, regionale overheden en het bedrijfsleven zich in om meer jongeren te laten kiezen voor een technische opleiding. Ook maakt de regeling onderdeel uit van het Arbeidsmarkt en Onderwijsbeleid van de provincie in de Economische Agenda 2012-2015.

De campussen bestaan niet noodzakelijk uit een fysieke locatie, maar moeten zich wel richten op de sterke regionale clusters in Noord-Holland zoals food & flowers, de creatieve industrie en logistiek in het zuiden van de provincie en agribusiness, duurzame energie en maritiem & offshore in Noord-Holland Noord.

Daarmee zijn de campussen wel vaak regiogebonden. Het cluster Techniek is voor de hele provincie een belangrijk speerpunt. Met de Techniekcampus in de IJmond worden daar nu al stappen gezet om tot een blijvende samenwerking te komen tussen Tata Steel en het Nova College.

De subsidie kan worden verstrekt voor programmamanagement, communicatie, onderzoek, het ontwikkelen van lesprogramma's en de éénmalige aanschaf van apparatuur. Een campus kan een aanvraag doen tot maximaal 50% van de subsidiabele kosten en een maximum van € 65.000. De regeling wordt het hele jaar 2014 opengesteld om initiatieven de kans te bieden een aanvraag in te dienen.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl