Algemeen: 03 december 2013 Scholenorganisatie Meerwerf verdient beter - Den Helder

Gemeente Den Helder logoBron: Gemeente Den Helder - De commissie van goede diensten heeft haar rapport over Meerwerf gepresenteerd en overhandigd aan wethouder Turnhout - van den Bosch. Dit gebeurde op vrijdagmiddag 29 november 2013 in aanwezigheid van de gesprekspartners van de commissie. Daarmee rondt de commissie haar opdracht af en is het aan de betrokkenen om de aanbevelingen van de commissie ter harte te nemen.

Begin oktober 2013 heeft de commissie van het college de opdracht gekregen om aanbevelingen op te stellen die er toe kunnen leiden dat de scholenorganisatie Meerwerf weer alle energie kan richten op het continueren van goed openbaar basisonderwijs. Dat was nodig omdat er langdurend rumoer rondom Meerwerf bestond en dit niet langer kon voortduren zonder te beschadigen. Het is van belang dat de rust terug keert en het vertrouwen tussen partijen onderling wordt hersteld.

De commissie heeft gesprekken gevoerd met diverse betrokken partijen. Daardoor zijn een aantal zaken helder geworden. Een aantal betrokkenen blijkt het probleem niet te er- en herkennen; de huidige statuten van de stichting Meerwerf zijn niet van deze tijd en creëren onduidelijkheid; de cultuur binnen de organisatie getuigt van houding en gedrag die niet passen bij een omgeving waarin opvoeding en onderwijs centraal staan en waarin men op een beschaafde manier met elkaar omgaat. Ook is er sprake van een cultuur van vrijblijvendheid.

Aanbevelingen

De aanbevelingen van de commissie zijn gericht op een aantal onderdelen, waaronder de volgende punten. Bestuur: Meerwerf heeft een sterk en krachtdadig bestuur nodig. De termijn van het huidige bestuur is per 1 januari 2014 verstreken, behalve van het onlangs door de gemeenteraad benoemde bestuurslid.

Voor het algemeen belang is het juist nu noodzakelijk dat de bestuurslidprofielen worden opgesteld met focus op een sterk en krachtdadig bestuur. Statuten: de statuten van de stichting moeten worden aangepast aan eigentijdse wet- en regelgeving. Communicatie: een verbeterde overlegstructuur binnen Meerwerf en tussen gemeente en het schoolbestuur is nodig.

Ouderparticipatie: een brede betrokkenheid van ouders bij het onderwijs en het beleid op de scholen is zeer gewenst.

Verder

Wethouder Turnhout-den Bosch: "Het college neemt het rapport heel serieus. We nemen de aanbevelingen onverkort over. Wat ons betreft betekent dit, als eerste stap, het aanstellen van een interim bestuur, dat zich bezig houdt met het opstellen van nieuwe eigentijdse statuten en zich buigt over een bestuursmodel.

De kwaliteit van het basisonderwijs Meerwerf is goed! Ouders hoeven zeker niet ongerust te zijn. Er moet echter worden voorkomen dat door voortduring van de onrust het onderwijs wel beschadigd zal gaan worden. Daarom is het goed dat we vanmiddag met alle betrokkenen inzichtelijk hebben gemaakt wat nodig is om verder te komen. Gelukkig is iedereen bereid zich in te zetten. Nu is de conclusie van de commissie dat Meerwerf beter verdient. Dat vinden wij ook. Dit is het begin van het vertrouwen om er met elkaar uit te komen."

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl