Algemeen: 03 december 2013 Boskalis en van Oord ontvangen voornemen tot gunning versterking en het onderhoud van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Rijkswaterstaat hebben het voornemen tot gunning voor de versterking en het onderhoud van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering, tussen Petten en Camperduin aan aannemerscombinatie Van Oord– Boskalis. Het contract bestaat uit de aanleg en vervolgens 20 jaar onderhoud van de nieuwe zandige kust. Het project maakt deel uit van het tweede landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. De definitieve ondertekening van het contract vindt plaats op 11 december 2013.

De uitvoering van het project start begin 2014. Het project omvat zandsuppleties voor het aanleggen van strand en duinen. De nieuwe kust biedt volop kansen voor natuur en recreatie. Na oplevering op 31 december 2015 , is Van Oord – Boskalis twintig jaar lang verantwoordelijk voor het onderhoud. Voor de versterking en onderhoud van deze zwakke schakel wordt met 4 sleephopperzuigers 40 miljoen m3 zand uit zee aangebracht.

Nadere informatie over het project komt beschikbaar na ondertekening van het contract op 11 december 2013. (Bron: Kust op Kracht)

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl