Algemeen: 04 december 2013 Gemeenteraad 2014 - Aanduiding politieke groepering boven kandidatenlijst (Hollands Kroon)

Gemeente Hollands Kroon logoBron: Gemeente Hollands Kroon - Voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Hollands Kroon kan een politieke groepering, die een vereniging is met volledige rechtsbevoegdheid en waarvan de aanduiding niet reeds bij het centraal stembureau voor de verkiezing van de Tweede Kamer of provinciale staten is geregistreerd, aan het centraal stembureau van de gemeente verzoeken, de aanduiding waarmee zij op de kandidatenlijst wenst te worden vermeld (niet meer dan 35 letters of andere tekens), in een register in te schrijven.

Registratie leden van de raad van de gemeente

Indien men de aanduiding voor de komende verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Hollands Kroon op woensdag 19 maart 2014 wenst te laten registreren moet een verzoek daartoe uiterlijk op 23 december 2013 schriftelijk worden gedaan bij het centraal stembureau. Voor deze registratie moet een waarborgsom van honderdtwaalf euro vijftig worden overgemaakt op een daartoe bestemde rekening van de gemeente. Degene die de betaling verricht, ontvangt een bewijs daarvan. Na inlevering van een geldige kandidatenlijst voor de komende verkiezing wordt de waarborgsom terugbetaald.

Bij het verzoek moeten worden overgelegd:

  1. een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn opgenomen;
  2. een bewijs van inschrijving in het register, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken;
  3. een bewijs van betaling van bovenvermelde waarborgsom;
  4. een verklaring van de politieke groepering houdende aanwijzing van haar gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde bij het centraal stembureau.

Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betreffende de registratie van een politieke groepering worden gemeentehuis verstrekt door afdeling Burgerzaken, De Verwachting 1, Anna Paulowna.

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

GALJOEN
Galjoen is een bedrijf gespecialiseerd in de markt van beroeps- en promotie-kleding met de nadruk op kwaliteit, veiligheid en draagcomfort. Productontwikkeling: Brandwerend Reddings / Overlevings Pak, Waadpak brandweer.
www.galjoen.nl

Informatiezuilen
Numaco: Installatie en levering van gevel- en informatiezuilen op maat, diz dealer
www.numaco.nl