Algemeen: 23 december 2013 Waddenfonds investeert in herstel zeegras

Gemeenschappelijke Regeling WaddenfondsBron: Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds - Herstel van zeegras is belangrijk voor meer biodiversiteit in de Waddenzee. Dat herstel is het doel van het project 'Herstel biobouwer van de Waddenzee'. Het is een van de projecten die gesubsidieerd worden door het Waddenfonds. Het Dagelijks Bestuur van het fonds heeft hier een besluit over genomen. Voor dit project is 277.100 Euro subsidie beschikbaar gesteld. De totale kosten van het project bedragen 319.000 Euro.

Decennia lang is geprobeerd zeegras terug te brengen in de Nederlandse Waddenzee. Tot nu toe zonder blijvend resultaat. Twee jaar geleden startten Rijkswaterstaat en de Waddenvereniging een grootschalig en innovatief herstelproject. De resultaten geven het vertrouwen dat een werkwijze is gevonden die duurzaam herstel wél mogelijk maakt.

Voor Natuurmonumenten, Waddenvereniging en Radboud Universiteit Nijmegen is dat een reden om het zeegrasherstel nu grootschaliger aan te pakken. Daarnaast onderzoeken zij in een proefgebied of zeegras kan worden teruggebracht op een locatie waar het permanent onder water staat.

De initiatiefnemers willen de natuur in twee stappen over een drempel helpen.

Doel is dat de natuur zelf weer in staat is de Nederlandse Waddenzee haar natuurlijke groene zeegraskleur terug te geven. Het zeegraszaad wordt verkregen op een donorlocatie bij het Duitse Waddeneiland Sylt.

Voorzitter van het Dagelijks Bestuur van het Waddenfonds Tineke Schokker: “Biodiversiteit is van groot belang voor de Waddenzee. Grotere biodiversiteit betekent een minder kwetsbare Waddenzee en betere kansen voor foeragerende vogels, vissen en andere dieren. Zo werkt dit project mee aan een duurzame toekomst van het Waddengebied. Goed dat het Waddenfonds hieraan bijdraagt.” Het Waddenfonds verleent deze keer 5.8 miljoen Euro subsidie. In totaal wordt zo met vijf projecten 8,7 miljoen Euro geïnvesteerd in het Waddengebied.

Bijlage met toelichting over alle toegekende projecten op 20 december 2013 Waddenfondsdag 2013 goed bezocht

De jaarlijkse Waddenfondsdag is bezocht door ruim 140 deelnemers. Zij hoorden dat het goed gaat met het fonds. Tot nu toe is er met 70 miljoen Euro subsidie 170 miljoen geïnvesteerd in versterking van ecologie en economie van het Waddengebied. Wel is het nu zaak om in te zetten op meer integraliteit. Hier wordt met het nieuwe uitvoeringsprogramma, wat in voorbereiding is, aan gewerkt.

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl