Algemeen: 09 januari 2014 Extra initiatieven Ruimtelijke Kwaliteit Noord-Hollandse kusten

Het project Kust op Kracht gaat niet alleen over het veiliger maken van de kust, maar ook over het aantrekkelijker maken zodat kansen voor natuur, recreatie en toerisme worden vergroot. De provincie Noord-Holland heeft hiervoor het programma Ruimtelijke Kwaliteit opgesteld. De provincie heeft besloten om de komende jaren Ä 9,7 miljoen euro beschikbaar te stellen om alle Noord-Hollandse kusten aantrekkelijker te maken op het gebied van natuur, toerisme en recreatie. Dit betekent voor het samenwerkingsproject Kust op Kracht eventueel een 2e tranche Ruimtelijke Kwaliteit. Hiervoor zijn nieuwe lokale initiatieven mogelijk. Deze kunnen nog tot 1 maart 2043 2014 worden ingediend.

Voorwaarden

Drie belangrijke kaders voor toekenning van financiering voor projecten zijn:

  1. De financiële bijdrage is gekoppeld aan de kustversterking van de Zwakke Schakels Noord-Holland.
  2. Verbetering van de ruimtelijke kwaliteit (natuur- en landschappelijke kwaliteit, recreatie en toerisme, regionale economie) door de uitvoering van het project.
  3. Medefinanciering met minimaal 25.000 euro van regionale partijen/ fondsen, zoals gemeenten, natuurbeschermingsorganisaties, waterbeheerders, ondernemers, Waddenfonds.

Al ingediende ideeën

In de afgelopen periode zijn er al ongeveer 15 nieuwe initiatieven en ideeën ingediend. De provincie gaat met de indieners in gesprek om te kijken welke projecten kansrijk zijn. In 2014 worden de kansrijke initiatieven verder uitgewerkt tot projectvoorstellen, die worden voorgelegd voor besluitvorming en cofinanciering door de provincie. Bij akkoord start een tweede tranche Ruimtelijke Kwaliteit Programma Zwakke Schakels.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rianne Steggink () of Rowena Kuijper () van de provincie Noord-Holland. (Bron: Kust op Kracht)

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

GALJOEN
Galjoen is een bedrijf gespecialiseerd in de markt van beroeps- en promotie-kleding met de nadruk op kwaliteit, veiligheid en draagcomfort. Productontwikkeling: Brandwerend Reddings / Overlevings Pak, Waadpak brandweer.
www.galjoen.nl

Informatiezuilen
Numaco: Installatie en levering van gevel- en informatiezuilen op maat, diz dealer
www.numaco.nl