Algemeen: 10 januari 2014 Gemeente Hollands Kroon - Vergoedingen en declaraties 2013: digitaal en transparant

Gemeente Hollands Kroon logoBron: Gemeente Hollands Kroon - Gemeente Hollands Kroon is een digitale en transparante gemeente, ook bij vergoedingen en het betalen van declaraties aan bestuurders. Hierbij zijn wij terughoudend en baseren wij ons op een aantal regelingen zoals de rechtsposities, de handreiking van de VNG ('11) en het collegebesluit declaraties (okt '13).

Transparant

In het kader van transparantie is er voor gekozen om niet te werken met een overkoepelend budget voor het bestuur. Dit betekent dat alle vergoedingen en declaraties direct worden gekoppeld aan één van de bestuurders. Een overzicht van deze gegevens is terug te vinden op onze website. Uit diverse reacties van inwoners en de media blijkt dat we niet duidelijk genoeg zijn geweest. Dit is niet onze insteek, vandaar dat wij - wat betreft de vergoedingen en declaraties van de burgemeester - deze uitgebreider toelichten.

Huisvestings- en verhuiskosten

Van een burgemeester wordt verwacht dat hij woont in de gemeente waar hij werkzaam is. Omdat dit een voorwaarde en geen keuze is, wordt de verhuizing naar de gemeente en de inrichting van de woning deels vergoed. Daarnaast krijgt een burgemeester voor maximaal twee jaar een vergoeding voor dubbele woonlasten (huur, elektra, gas en water).

Reiskosten

Als lid van het college heeft de burgemeester recht op een vergoeding voor woon/werkverkeer. Op het moment dat hij nog niet in de gemeente woont, mag hij twee keer per week een familiebezoek declareren. Dit recht vervalt op het moment dat de burgemeester in de gemeente woont. Daarnaast heeft hij, net als iedere bestuurder, recht op een vergoeding van dienstreizen op basis van de afgelegde kilometers.

Verblijfkosten

In de periode september 2012 - 1 augustus 2013 zijn 21 lunches/diners betaald vanuit het budget van de burgemeester. In 19 gevallen ging het om lunches/diners ter voorbereiding van onder andere (raads)vergaderingen en (werk)overleggen.

Hierbij was hij in gezelschap van griffier(s), directieleden, managers en/of beleidsmedewerkers. Slechts twee keer heeft de burgemeester een lunch/diner voor hem alleen laten vergoeden.

Digitaal

Meer informatie over de vergoedingen en declaraties is terug te vinden in de presentatie Declaraties 2013. Daarnaast zijn alle vergoedingen en declaraties van het bestuur vanaf september 2013 terug te zien op onze website www.hollandskroon.nl

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl