Algemeen: 16 januari 2014 Bestemmingsplan Texel nog niet in werking

Gemeente Texel logoBron: Gemeente Texel - De gemeente Texel heeft bericht ontvangen van de Raad van State dat op dinsdag 28 januari 2014 om 13:00 uur de behandeling van de voorlopige voorzieningen zal plaatsvinden. Verwacht wordt dat enkele weken na deze zitting uitspraak zal worden gedaan. Dan is het duidelijk of het plan geheel of gedeeltelijk in werking treedt. Zodra de uitspraak er is, zal dit bekend gemaakt worden.* Er zijn zes verzoeken om voorlopige voorzieningen ingediend. Het betreft de volgende onderwerpen:

  1. De mogelijkheid tot oprichting van biovergisters op Texel;
  2. Tankstation Pontweg 17;
  3. Agrarisch bouwvlak nabij Oosterenderweg 8 (het beroep richt zich erop dat betrokkene geen woonbestemming heeft gekregen en dat het agrarich bouwvlak, dat in het verleden aan naastgelegen agrariër is verkocht, blijft bestaan);
  4. Situatie Westerweg 50 (omwonenden hebben onder andere bezwaar gemaakt tegen de uitbreiding van het bouwvlak bij een recreatiegebouw, waardoor de mogelijkheid ontstaat om 1 vrijstaande eenheid bij te bouwen);
  5. Recreatieterrein De Luwe Hoek (het beroep richt zich erop dat de afstand tussen de grens van het bouwvlak en perceelsgrens te klein is waardoor er onvoldoende bouwmogelijkheden zijn om te zomerhuizen te verruimen);
  6. Situatie Krimweg 56 (omwonende heeft bezwaar gemaakt tegen bedrijfsbestemming met mogelijkheid voor personeelsverblijven, het betreft een bedrijfslocatie voor strandpaviljoen Paal 28).

Daarnaast is er een opheffingsverzoek ingediend, waarbij wordt verzocht de schorsende werking op te heffen voor een recreatieterrein nabij Calluna, zodat gestart kan worden met de ontwikkeling.

De behandeling van de voorlopige voorzieningen is nog niet de laatste stap in de beroepsfase, daarna volgt nog de behandeling van de beroepen. Er zijn 32 beroepen ingediend. Het is nog niet bekend wanneer de beroepen behandeld worden.

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl