Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen: 23 januari 2014 Verslag conferentie Samen Werken aan Externe Veiligheid

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - In het AFAS-stadion in Alkmaar vond op 16 januari 2014 de conferentie 'Samen Werken aan Externe Veiligheid' plaats. De bijeenkomst was georganiseerd door de provincie Noord-Holland, de Milieudienst IJmond en de Veiligheidsregio's Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord. De ruim honderd aanwezigen vertegenwoordigden gemeenten, provincie, regionale uitvoeringsdiensten en veiligheidsregio's, zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau. De conferentie stond in het teken van samenwerking op het gebied van externe veiligheid. Er werd onder andere dieper ingegaan op de vraag wat een goede samenwerking op het gebied van externe veiligheid van de verschillende betrokken partijen vraagt.

Aan de hand van een casus werd het belang van goed opdrachtgeverschap geïllustreerd. Gedeputeerde Milieu Talsma en burgemeester Weterings van Haarlemmermeer wezen erop dat met de overdracht van taken aan regionale uitvoeringsdiensten de verantwoordelijkheid van gemeenten en provincie niet ophoudt; zij moeten actief invulling geven aan hun rol als opdrachtgever.

Gedeputeerde Talsma: "Met de vorming van regionale uitvoeringsdiensten ( RUD's) is een kwaliteitsslag gemaakt in de uitvoering van het externe veiligheidsbeleid. Tegelijkertijd vraagt deze ontwikkeling om een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen."

Vervolgens werd in workshops, geleid door Reinout Woittiez en Bert Pannekeet, directeuren van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en de Milieudienst IJmond, dieper ingegaan op best practices en dilemma's rond dit thema. Ook werd aandacht gevraagd voor taken die achterblijven bij gemeenten en provincie. Hoe vullen gemeenten en provincie de uitvoering van deze taken in, vooral nu veel kennis naar de RUD's is overgegaan?

Vertegenwoordigers van brandweerorganisaties gaven een inkijkje in de ontwikkelingen binnen de veiligheidsregio's. De regionalisering van de brandweer is, naast de vorming van de regionale uitvoeringsdiensten, nóg zo'n ontwikkeling die ervoor zorgt dat het netwerk rond dit beleidsveld flink in beweging is.

Al met al een geslaagde middag om elkaar beter te leren kennen en afspraken te maken om de samenwerking verder te verbeteren.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl