Algemeen: 24 januari 2014 Leerlingen basisschool De Vogelweid in Schagen zetten zich in voor 40-jarig jubileum

In mei 2014 bestaat basisschool De Vogelweid in Schagen maar liefst 40 jaar. Een bijzonder jubileum dat gevierd wordt met een feestweek voor de leerlingen van nu, leerkrachten, ouders en oud-leerlingen. Om de feestweek vorm te kunnen geven, zijn de leerlingen van De Vogelweid nu alvast met de voorbereidingen begonnen.

Zo vindt op woensdag 5 februari 2014 een doorlopende markt plaats in de school. Van 09.00 - 12.00 uur zijn onder andere alle ouders, opa's en oma's, oud-leerlingen, buurtbewoners, ouders die nog op zoek zijn naar een school voor hun kinderen en een ieder die interesse heeft van harte welkom om de school te bezoeken en een kijkje te nemen op de markt waar van alles te koop wordt aangeboden. De opbrengst van de markt komt deels ten goede aan de feestelijke activiteiten ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum.

"De markt wordt geheel gecoördineerd door de leerlingen van groep 8. Zij krijgen de verantwoordelijkheid voor het prijzen en verkopen van de spullen", aldus Joop Janson, directeur van De Vogelweid. "Met dit leertraject willen we ze inzicht geven in het winkelprincipe en alles wat daarbij komt kijken. De opbrengsten van de markt komen deels ten goede aan de feestweek in mei 2014, waarin we onder andere met de hele school op schoolreis willen gaan. Daarnaast gaat een deel naar de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind."

Na 5 februari 2014 is de markt tot mei 2014 twee keer per week geopend, op woensdag en vrijdag van 8.15-8.45 uur en van 12.00-12.30 uur.

Over De Vogelweid

Op 1 augustus 1974 ging formeel de r.k. lagere school 'Waldervaart' van start. Een naam had de school toen nog niet. De school startte met twee leerkrachten en 24 leerlingen in één lokaal. De r.k. kleuterschool begon met één leerkracht in november 1974 toen ook voor deze leeftijdsgroep een lokaal beschikbaar was (er werd nog druk gebouwd).

Op 23 mei 1975 werd het gehele complex officieel in gebruik genomen en werd de naam 'De Vogelweid' bekend gemaakt. In datzelfde eerste schooljaar werd ook zwembad 'De Wiel' geopend.

In de loop der jaren breidde de school zich verder uit. Vandaag de dag heeft de school rond de tweehonderd leerlingen verdeeld over 9 groepen, waarvan drie kleutergroepen.

Door het team van 18 leerkrachten en 1 vakleerkracht gymnastiek wordt eigentijds onderwijs aangeboden. Mede door het invoeren van het GIP-lesmodel (Groeps- en Individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht) wordt de kinderen in een open en gezellige sfeer structuur aangeboden. Door middel van het werken met dag- en weektaken wordt gestreefd naar samenwerking, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Er wordt steeds geprobeerd de kinderen zo optimaal mogelijk te begeleiden op hun weg naar volwassenheid. Kijk voor meer informatie op www.vogelweid.nl.

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl