Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen: 27 januari 2014 Voortijdig schoolverlaten bij Horizon College fors afgenomen

Regio - Het aantal voortijdig schoolverlaters is bij het ROC Horizon College afgenomen met 33,8%. De forse reductie komt voort uit diverse maatregelen die het Horizon College heeft genomen om voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Een belangrijke reden van de daling is dat mbo-leerlingen tussen 18-23 jaar voor het eerst zijn meegenomen in de maatregelen. Voorheen waren de maatregelen gericht op mbo-leerlingen tot 18 jaar. Nadat bleek dat bij leerlingen ouder dan 18 jaar ook vaak sprake is van verzuim, is deze groep meegenomen in het pakket maatregelen.

Het percentage voortijdig schoolverlaters (vsv'ers) is bij het Horizon College nu 6,1% van het totaal aantal leerlingen. Dat betekent dat vorig schooljaar 624 leerlingen voortijdig de school verlieten. Een jaar eerder waren dat 942 leerlingen. De maatregelen die genomen zijn, werpen inmiddels hun vruchten af. Zo wordt een leerling na 8 uur verzuim op school op het spreekuur van de afdeling leerplicht van de gemeente verwacht en worden ouders betrokken bij het feit dat hun kind verzuimt. Er worden vervolgens afspraken gemaakt om verzuim te voorkomen. Het Horizon College hanteert een strengere norm (optreden vanaf 8 uur verzuim) dan de wettelijk voorgeschreven 16 uur verzuim en dat werpt vruchten af.

Jeugdhulpverlening

Wanneer leerlingen problemen hebben, wordt op school extra ondersteuning geboden en als dat nodig is, wordt jeugdhulpverlening ingeschakeld. In overleg met de school, de leerling, de ouders, de mentor, schoolmaatschappelijk werk en jeugdhulpverlening worden afspraken gemaakt om verzuim te voorkomen.

Daarnaast worden leerlingen die overstappen van het voortgezet onderwijs naar het mbo meer gemonitord dan in het verleden. Er wordt gecontroleerd of deze leerlingen zich ook daadwerkelijk aanmelden bij het mbo en of ze ook daadwerkelijk de opleiding zijn begonnen. Er wordt gezorgd dat de overstap naar het mbo beter verloopt. Alle maatregelen worden genomen in samenwerking met het voortgezet onderwijs, het mbo en de gemeenten.

Plannen voor nog meer reductie

Leerlingen die nu nog uitvallen zijn veelal jongeren die specifieke problemen hebben. Bijvoorbeeld op het gebied van leren, gedragsproblemen, verslaving, schulden, ziekte of problemen in de thuissituatie. De komende tijd ligt de focus op deze groep. Dit gebeurt in samenwerking met hulpverleningsorganisaties (Jeugdzorg/Brijderstichting), de gemeenten, voortgezet onderwijs, de mentor en schoolmaatschappelijk werk.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl