Algemeen: 30 januari 2014 Muskusratten steeds meer onder controle

HHNK logoBron: HHNK - De inzet van Muskusrattenbeheer heeft succes. In 2013 zijn de vangsten van muskusratten in Midden- en West Nederland verder gedaald tot 16.498. Dit is een daling van ruim 13% ten opzichte van vorig jaar. Daarmee volgt Muskusrattenbeheer de landelijke trend, die uitwijst dat de populatie steeds meer onder controle komt. Een belangrijk resultaat want muskusratten graven gangen en holen in dijken en oevers, die een gevaar vormen voor onze veiligheid.

Minder vangsten komt voort uit het feit dat er minder muskusratten zijn. Dat betekent echter niet dat Muskusrattenbeheer het nu rustiger aan kan doen. De vangsten zijn namelijk niet gelijk over de vanggebieden in Utrecht, Noord- en Zuid-Holland verdeeld.

Uitbraak voorkomen

Rondom Gouda, waaronder de Reeuwijkse plassen en delen van de Haarlemmermeer, worden nog regel-matig muskusratten en sporen van muskusratten gezien. Maar ook in gebieden waren de vangsten traditioneel laag zijn, zoals de kop van Noord-Holland, is het belangrijk om waakzaam te blijven. In de Wieringermeer dreigde bijvoorbeeld een grotere populatie te ontstaan. Daarop is alert gereageerd met extra inzet. Dit gaf hier een korte stijging in het aantal vangsten, waardoor een uitbraak is voorkomen. Muskusrattenbestrijders blijven daarom speuren door heel West- en Midden-Nederland.

Achtergrond daling muskusratten

De daling van het aantal muskusratten is ingezet na 2004. Toen werden in Utrecht, Noord- en Zuid-Holland nog ruim 174.000 muskusratten gevangen. Extra inzet, opleiden van specialisten en systematisch door gebieden trekken zorgden ervoor dat de situatie steeds beter onder controle kwam. Door de situatie onder controle te houden en nog verder te verbeteren, wordt ook het dierenleed verder beperkt. Muskusrattenbeheer werkt mee aan een grootschalig wetenschappelijk onderzoek gestart door de Unie van Waterschappen. Onderzocht wordt hoe de bestrijding nog goedkoper, effectiever en met nog minder dierenleed kan.

Geen beverratten meer in ons beheergebied

In 2013 zijn er geen beverratten gevangen in West Nederland. Het jaar daarvoor werd er nog een beverrat gevangen in de buurt van Amerongen. Ook dit volgt de landelijke trend. De populatie beverratten is in heel Nederland vrijwel verdwenen. De sporadische vangsten concentreren zich in het grensgebied met Duitsland. Alle beverratten die binnenkomen vanuit Duitsland worden vlak bij de grens gevangen.

Muskusrat gespot?

Daarnaast maakt Muskusrattenbeheer graag gebruik van meldingen. Ziet u een muskusrat? Dan kuny u dat melden op 030 634 57 56 of op www.muskusrattenbeheer.nl Muskusrattenbeheer werkt in opdracht van zes verschillende waterschappen, waaronder Hoogheemraad Hollands Noorderkwartier.

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl