Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen: 03 februari 2014 Denkt u mee over het nieuwe zorg-en welzijnsbeleid - Bijeenkomst op 20 februari 2014 in Den Helder

Gemeente Den Helder logoBron: Gemeente Den Helder - Er gaat veel veranderen in het zorg- en welzijnsveld. Gemeenten worden vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg en AWBZ. Ook komen er veranderingen op het gebied van participatie. Met al deze veranderingen komt er heel wat af op de gemeenten én inwoners. De vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland (Texel, Den Helder, Schagen en Hollands Kroon) willen graag uw ideeën horen. U bent van harte welkom op donderdag 20 februari 2014 vanaf 18.00 uur in MFC 't Wijkhuis in Nieuw Den Helder.

Geïnteresseerd in uw mening

De gemeenten zijn in het bijzonder geïnteresseerd in wat de ervaringen, meningen en wensen zijn van de mensen die direct met de veranderingen te maken (kunnen) krijgen. Dit zijn bijvoorbeeld ouderen, mensen met een lichamelijke aandoening of beperking, mensen met een verstandelijke beperking, kinderen/jongeren en hun (pleeg)ouders, mensen met psychiatrische problematiek, mantelzorgers, vrijwilligers en mensen die een wwb-uitkering ontvangen.

Het Koplicht

Zorgbelang Noord-Holland ondersteunt de gemeenten in de Kop bij het verzamelen van de ervaringen en meningen van hun burgers. Zorgbelang wil daarvoor een vaste groep van mensen vormen die regelmatig meedenken over hoe de (nieuwe) zorg- en welzijnstaken door de gemeenten geregeld (moeten) worden. Deze groep krijgt de naam 'het Koplicht'.

10 bijeenkomsten in 2014

Er worden 10 bijeenkomsten in 2014 georganiseerd. Tijdens elke bijeenkomst leggen ambtenaren ideeën en dilemma's op het gebied van zorg- en welzijnsbeleid voor aan de groep. Hierover wordt dan in kleinere of grotere groepen over gediscussieerd. De groep wordt ook gevraagd om zelf signalen en vragen in te brengen om tijdens de bijeenkomsten te bespreken. Per bijeenkomst komt één thema aan bod. Afhankelijk of u ervaringen heeft met het thema zal de gehele groep of een deel van de groep gevraagd worden om aan een specifieke bijeenkomst deel te nemen. Het Koplicht is bedoeld als een 'meedenk-groep'. Het heeft geen formele adviesrol, zoals de Wmo-raden die wel hebben. De bijeenkomsten vinden elke 3e donderdag van de maand plaats, van 18.00 uur tot 20.00 uur. De locatie varieert per bijeenkomst.

Wethouders waarderen uw kennis en ervaring

Wethouder op het gebied van Jeugd, Onderwijs en Maatschappelijke Ondersteuning van de gemeente Den Helder, Wiltrude Turnhout-van den Bosch, roept op tot deelname aan 'het Koplicht': " Het gaat hier om de zorgzame samenleving, die we met elkaar (gaan) maken. Dat kunnen we als gemeenten niet alleen, we hebben input nodig van de mensen die het betreft. Wij maken heel graag gebruik van uw kennis en ervaring! Het zou fantastisch zijn als u op deze manier, door deelname aan de bijeenkomsten, kunt bijdragen aan het beleid."

De Helderse wethouder van Werk en Inkomen, Kees Visser, voegt toe: "Ik zie de nieuwe gemeentelijke taken als een kans om zorg en ondersteuning efficiënter en dichter bij u, inwoners van deze stad, te organiseren. Help ons dat goed te doen. Denk mee, en geef uw mening, via deze bijeenkomsten."

De eerste bijeenkomst vindt plaats op donderdag 20 februari 2014 in MFC 't Wijkhuis in Nieuw Den Helder.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl