Algemeen: 05 februari 2014 Rotary Wieringerland zet in op weerbaarheidstraining Marietje Kessels

Wie kent de verhalen over pesten op school niet? Het gebeurt op grote en kleine scholen en de impact op kinderen is bijzonder groot. Niet voor niets is er daarom veel aandacht voor dit probleem en zijn er veel methoden om het aan te pakken. Het Marietje Kessels project is een van die methoden die veel wordt gebruikt en erkend is door het Nederlands Jeugd Instituut. Het is een weerbaarheidstraining nieuwe stijl waarbij de leerkracht de expert is. Het project is bestemd voor leerlingen in groep 7 en 8 in het regulier en speciaal basisonderwijs. De basisscholen, ouders, Jeugd en Opvoedhulp Parlan en Rotary Wieringerland hebben deze training mogelijk gemaakt voor basisschool leerlingen op Wieringen en Wieringermeer.

Het project is een mooie samenwerking tussen de faciliterende Rotary Wieringerland en de uitvoerende partijen; de basisscholen en Parlan. Parlan is een gespecialiseerde organisatie voor hulp op het gebied van opvoeden en opgroeien. De hulp die zij biedt richt zich altijd eerst op het versterken van de omgeving van het kind. De weerbaarheidstraining, die past in het beleid van Parlan, omvat tien lessen gegeven door trainers van het Projectbureau en de leerkracht van de basisschool. 'Het is een ontzettend goed project dat we als Rotary meerdere jaren kunnen ondersteunen. Na het AED project waren we op zoek naar meerjarige opvolger', vertelt Rotary voorzitter Patrick Breed. 'We zien dat voor dit soort projecten de subsidies worden teruggebracht maar het is hard nodig om kinderen goed te ondersteunen, weerbaarder te maken. Hoe weerbaarder kinderen zijn, hoe makkelijker de overstap naar het middelbaar onderwijs voor ze is. De keuze was daarom niet moeilijk, mede door de goede ervaringen van enkele leden binnen onze vereniging'.

Door mee te doen aan het Marietje Kessels Project vergroten kinderen het vertrouwen in de eigen kracht en in het maken van verantwoorde eigen keuzes. Hierdoor wordt de kans dat jongeren in aanraking komen met uiteenlopende vormen van machtsmisbruik, of zich hieraan schuldig maken, verkleind. Kinderen maken nu eenmaal een enorme groei door in hun ontwikkeling wat gepaard gaat met onzekerheid en het verkennen van grenzen in de breedste zin van het woord. 'Het is het tweede schooljaar dat we dit project mogelijk maken en zien mooie resultaten. Om dit project te kunnen continueren willen we graag een verdere samenwerking aangaan met het bedrijfsleven. We zouden graag zien dat het project door het bedrijfsleven wordt opgepakt'.

Rotary Wieringerland is een bruisende, actieve en maatschappelijk zeer betrokken club en manifesteert zich op diverse terreinen.

Naast dit meerjarige Marietje Kessels project ondersteunt Rotary Wieringerland momenteel Voedselbank Noordkop. 'Als club zijn we altijd maatschappelijk betrokken. De kleding die wij inzamelen wordt verzilverd waardoor de Rotary goede doelen kan ondersteunen. Voordat we aan een project een bijdrage gaan leveren vragen we ons altijd af wat kunnen we betekenen, waar is behoefte aan, en dat is niet altijd geld'. Aan de Voedselbank, waarvan bijna 150 gezinnen in deze regio afhankelijk van zijn, doneert de club bijvoorbeeld wekelijks aardappelen, die in handzame verpakking direct naar de gezinnen gaat.

rotary wieringerland 2014

Jaarlijks is er de uitwisseling van twee VWO, HAVO of VMBO studenten, die een jaar High School volgen in het buitenland. En omgekeerd komen buitenlandse scholieren hier om gedurende een jaar samen met leeftijdgenoten naar school te gaan. 'Maar ook de Zonnebloem en het Rode Kruis, waarvoor we het mogelijk maken dat per jaar gemiddeld twintig chronisch zieken een prachtige vakantie hebben, hebben onze steun. Rotary Wieringerland is een diverse club qua activiteiten, we zijn op veel terreinen bereid onze maatschappelijke verantwoording te nemen, maar ook in samenstelling. En die combinatie zorgt ervoor dat ik me graag inzet voor het goede doel', besluit Breed.

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl