Algemeen: 13 februari 2014 Toekomstvisie OSG De Hogeberg: op termijn toekomstbestendig met breed aanbod (Texel)

Gemeente Texel logoBron: Gemeente Texel - Het college van Texel stelt de raad voor om de nota 'Toekomstvisie OSG De Hogeberg' vast te stellen samen met een aantal uitgangspunten voor de uitvoering van deze nota.

Om OSG De Hogeberg toekomstbestendig te maken met een breed aanbod van kwalitatief goed onderwijs wordt voor de onderwijskundige inrichting uitgegaan van een vorm van 'gepersonaliseerd leren' ter vervanging van het klassikale onderwijsmodel. Verder wordt er onderwijskundige en bestuurlijke samenwerking gezocht.

Het maatschappelijk belang van deze toekomstvisie is groot. Het gaat immers niet alleen om de toekomst van OSG De Hogeberg. Het gaat ook om de toekomst van het eiland Texel; van het woon- werk- en leefklimaat. Dat vraagt om zorgvuldige afwegingen, gebaseerd op goed inzicht in de problematiek en mogelijke oplossingen. Voor de uitvoering van de nota is een substantiële gemeentelijke bijdrage nodig voor de periode 2014 - 2020. Om te beginnen stelt het college voor om voor 2014 een bedrag van € 100.000 beschikbaar te stellen. Verdere bijdragen zijn gebaseerd op de prestatieafspraken genoemd in de nota.

De nota is opgesteld door de verandermanager OSG met informatie en inbreng van de leden van de directie, de teamleiding en individuele docenten van de OSG.

Verder is er overleg met het schoolbestuur (college), de stuurgroep OSG en de ouderraad geweest bij de totstandkoming van deze nota die is te vinden op www.texel.nl

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl