Algemeen: 27 februari 2014 Symposium demografische ontwikkeling in Noord-Holland op 28 mei 2014

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - Op dit moment is een grote omslag in bevolkingsontwikkeling zichtbaar: groei en krimp, vergrijzing en ontgroening. Wat die ontwikkelingen zijn en wat dit betekent voor verschillende beleidsterreinen wil de provincie Noord-Holland aankaarten op het symposium demografische ontwikkeling op 28 mei 2014.

In Noord-Holland groeit de bevolking harder dan in de rest van Nederland, maar ook in Noord-Holland zijn er regio's waar de bevolking afneemt. Er is een sterke vergrijzing, het aantal jongeren en de beroepsbevolking neemt af. En vooral: er zijn grote verschillen tussen regio's, zowel binnen Nederland als in Noord-Holland.

Omdat de ontwikkelingen heel anders zijn dan in de afgelopen decennia, leidt dit tot onzekerheid. Wat zijn nog de relevante beleidsvragen? Waar moeten we bouwen, en voor wie? Wat betekent de sterk toenemende vergrijzing voor de woningbehoefte, het aanbod van zorg, de inrichting van de ruimte? Heeft het, gezien de verwachte daling van de beroepsbevolking nog wel zin om sterk in te zetten op werkgelegenheidsgroei? Wat zijn de gevolgen van de afname van het aantal leerlingen?

Op 28 mei 2014 ('s middags) organiseert de provincie Noord-Holland een symposium met als doel inzicht te geven in de huidige en te verwachten ontwikkelingen en na te denken over de gevolgen van die ontwikkelingen op verschillende beleidsterreinen. Voor meer informatie kunt u e-mailen naar .

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

GALJOEN
Galjoen is een bedrijf gespecialiseerd in de markt van beroeps- en promotie-kleding met de nadruk op kwaliteit, veiligheid en draagcomfort. Productontwikkeling: Brandwerend Reddings / Overlevings Pak, Waadpak brandweer.
www.galjoen.nl

Informatiezuilen
Numaco: Installatie en levering van gevel- en informatiezuilen op maat, diz dealer
www.numaco.nl