Algemeen: 07 maart 2014 Symposium demografische ontwikkeling in Noord-Holland - Stuurgroep geeft fiat aan Meerjarenprogramma 2014 - 2017

De Kop Werkt meerjarenprogramma 2014 - 2017 'De Kop Werkt Door!'. Dát is de titel van het Meerjarenprogramma 2014 - 2017 dat, na bespreking in de colleges, op 20 februari 2014 door de stuurgroep is vastgesteld. Het programma is de uitwerking van de publieke uitvoeringsagenda 'De Kop Werkt!' (2013).

Uit het meerjarenprogramma blijkt dat voor het versterken van het innovatieve en productieve vermogen van de Kop verdergaand samenhangend ruimtelijk-economisch beleid noodzakelijk is. Om dit te faciliteren is voor de periode 2014-2017 een programmatische samenwerking nodig, zodat kansrijke initiatieven vanuit de markt voorzien kunnen worden van een krachtige en gerichte overheidsimpuls. Ook kan de regio zo beter één vuist naar hogere overheden maken om in aanmerking te komen voor bijdragen van Rijk en Europa. Deze zijn nodig zijn om tot uitvoering van plannen te komen.

Hoofdopgaven

Voor de periode 2014-2017 staan drie hoofdopgaven centraal:

  1. Programmeren van beleid in de context van demografie;
  2. Opstellen van een regionaal ruimtelijk kader als fundament voor ruimtelijke programmering;
  3. Maken van afspraken over het samen financieren van regionale opgaven.

Aan de drie hoofdopgaven zijn een aantal faciliterende activiteiten gekoppeld.

Deze moeten niet alleen de samenhang bevorderen, maar ook de uitvoering van regionale opgaven efficiënt richting uitvoering begeleiden.

Jaarplan 2014

Voor de periode juli 2014 - juni 2015 wordt op basis van het meerjarenprogramma nu een jaarplan opgesteld, voorzien van een raadsvoorstel. Het jaarplan betreft de concrete programmering van wat van de stuurgroep verwacht mag worden.

Het Meerjarenprogramma 2014 - 2017 is te vinden op www.dekopwerkt.nl (bron: De Kop Werkt)

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl