Algemeen: 07 maart 2014 Basisschool De Vogelweid in Schagen bestaat 40 jaar - Reünie voor oud-leerlingen op zaterdag 24 mei 2014

Basisschool De Vogelweid in Schagen bestaat dit jaar veertig jaar. Een jubileum dat uitgebreid gevierd gaat worden. Van 19 tot 24 mei 2014 is er daarom een heuse feestweek waar middels diverse activiteiten aandacht geschonken wordt aan deze mijlpaal. Ook is er een reünie voor oud-leerlingen.

"Een reünie is natuurlijk altijd leuk bij zo'n bijzonder jubileum", aldus Joop Janson, directeur van De Vogelweid. "De afgelopen 40 jaar hebben ruim duizend leerlingen de Vogelweid bezocht. Dat is een aardig dorp vol. Het is heel bijzonder om oud-klasgenoten van vroeger dan tijdens een reünie weer eens te treffen en bij te praten, samen terug te blikken op leuke en sterke verhalen uit het verleden en tegelijkertijd een unieke kans om oude banden aan te halen. We hopen dan ook dat heel veel mensen komen om met z'n allen leuke herinneringen op te halen."

De reünie vindt plaats op zaterdag 24 mei 2014 op het schoolplein onder het genot van een drankje en hapje. Voor schoolverlaters van 2008 t/m 2013 is dat van 13.00-14.30 uur en voor schoolverlaters van 1974 t/m 2007 van 15.30 - 18.30 uur. Oud-leerlingen, maar ook oud-ouderraadleden en voormalige leden van de medezeggenschapsraad kunnen zich hiervoor aanmelden via

Kijk voor meer informatie over de reünie op de Facebookpagina Vogelweid Schagen.

Over De Vogelweid

Op 1 augustus 1974 ging formeel de r.k. lagere school 'Waldervaart' van start. Een naam had de school toen nog niet. De school startte met twee leerkrachten en 24 leerlingen in één lokaal. De r.k. kleuterschool begon met één leerkracht in november 2014 1974 toen ook voor deze leeftijdsgroep een lokaal beschikbaar was (er werd nog druk gebouwd).

Op 23 mei 2014 1975 werd het gehele complex officieel in gebruik genomen en werd de naam 'De Vogelweid' bekend gemaakt. In datzelfde eerste schooljaar werd ook zwembad 'De Wiel' geopend. In de loop der jaren breidde de school zich verder uit. Vandaag de dag heeft de school rond de tweehonderd leerlingen verdeeld over 9 groepen, waarvan drie kleutergroepen.

Door het team van 18 leerkrachten en 1 vakleerkracht gymnastiek wordt eigentijds onderwijs aangeboden. Mede door het invoeren van het GIP-lesmodel (Groeps- en Individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht) wordt de kinderen in een open en gezellige sfeer structuur aangeboden. Door middel van het werken met dag- en weektaken wordt gestreefd naar samenwerking, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Er wordt steeds geprobeerd de kinderen zo optimaal mogelijk te begeleiden op hun weg naar volwassenheid. Kijk voor meer informatie op www.vogelweid.nl.

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl