Algemeen: 07 maart 2014 Gemeente Texel voorbereid op de toekomst

Gemeente Texel logoBron: Gemeente Texel - Het college van B & W heeft ingestemd met het plan ‘Dienstverlenend, compact, wendbaar’ voor de verdere uitvoering van een organisatieontwikkeling van de gemeentelijke organisatie. Dit is nodig om als kleine gemeente sterk en autonoom te kunnen blijven functioneren. De gemeente Texel ontwikkelt zich verder naar een regiegemeente. Een compacte organisatie, waarbij de klant centraal staat, met kwaliteit en efficiëntie hoog in het vaandel tegen een betaalbare prijs. Een gevolg hiervan is een reductie van het personeel van 185 FTE in 2010 naar 135 FTE in 2016.

Over deze plannen is met het Georganiseerd Overleg (vertegenwoordiging van werknemers en vakbonden) overeenstemming bereikt en heeft de Ondernemingsraad advies uitgebracht. Het werken met een kleinere formatie met behoud van kwaliteit is mogelijk door uiteenlopende maatregelen en ontwikkelingen. Zoals een intensievere samenwerking met lokale en regionale partners, uitbesteding van meer taken, versterking van proces en projectmatig werken, digitalisering en een flexibeler inzet van medewerkers. In de afgelopen twee jaar is deze ontwikkeling al ingezet. In de periode 2010 – 2013 is het aantal personeelsleden verminderd met circa 20 FTE, heeft er een sterke reductie van externe inhuur plaatsgevonden en zijn diverse processen verder gedigitaliseerd. Ook is ingezet op een flexibeler inzet van medewerkers.

De ontwikkeling van een daadkrachtige en compactere overheid, bezuinigingen, de noodzaak tot samenwerken, behoud en de ontwikkeling van kwaliteit van dienstverlening en tegelijkertijd het behoud van de bestuurlijke autonomie. Dit staat ook verwoord in het coalitieakkoord van de gemeenteraad ‘Slanker en fitter samen in de toekomst staan: aansterken en samenwerken’.

In 2012 heeft de raad goedkeuring gegeven voor organisatieontwikkeling, in 2013 heeft dit ondermeer geleid tot een sterke vermindering van het aantal leidinggevenden en een structuurwijziging van de teams. Daarnaast is ingezet op sterkere lokale en regionale samenwerking.

Het college van burgemeester en wethouders heeft binnen deze raadsperiode een belangrijke stap gezet in de organisatieontwikkeling. Klantgericht werken, optimalisering van werkprocessen, het versterken van diverse soorten samenwerking en kwaliteitszorg blijven ook de komende jaren belangrijke aandachtspunten.

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl