Algemeen: 12 maart 2014 Boeren werken aan schone sloten - Agrarische Natuurvereniging en HHNK sluiten overeenkomst

HHNK logoBron: HHNK - Boeren nemen maatregelen die bijdragen aan een betere waterkwaliteit in de sloten. Dat is het uitgangspunt van de samenwerkingsovereenkomst die we vandaag hebben gesloten met Vereniging agrarische natuur- en landschapsbeheer Water, Land & Dijken (WLD). De overeenkomst is een belangrijke stap in onze wens om meer samen te werken aan schoon en gezond water.

Waterkwaliteit verbeteren

De waterkwaliteit in ons beheersgebied is nog niet overal op orde. We werken samen met partijen die belang hebben bij schoon en gezond water aan een programma voor de periode 2015-2021 om waar nodig de waterkwaliteit te verbeteren. De overeenkomst voor 2014 vormt hiervoor de opmaat.

Maatregelen

Veel boeren onderhouden zelf sloten. Zij kunnen hierbij een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de waterkwaliteit. Voorbeelden van maatregelen zijn:

Bovengenoemde maatregelen komen voort uit het project ĎBoeren werken aan schone sloten'. WLD-voorzitter Sjaak Hoogendoorn: "Er zijn vijf verschillende maatregelen mogelijk die boeren efficiënt kunnen uitvoeren en die niet vallen onder de reguliere werkzaamheden op het boerenbedrijf. Er staat dan ook een passende vergoeding tegenover deze groenblauwe diensten."

Hoogheemraad Cees Mantel: "Vanuit onze kerntaak werken wij aan een betere water-kwaliteit en zoeken we mogelijkheden om samen met partners meer rendement uit onze bestede euro's te halen. Deze vorm van samenwerking is een mooi voorbeeld hoe we door samen te werken meer bereiken met minder geld."

Ook Europees geld beschikbaar

Vanaf eind 2014 zal er ook Europees geld beschikbaar voor agrariërs die een bijdrage leveren aan waterbeheer. Met het project 'Boeren werken aan schone sloten' bereiden we ons voor op deze verandering: groenblauwe diensten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van ons waterprogramma. Het project zal zich in 2014 vooral afspelen in Laag Holland, maar het is de bedoeling dat het project zich daarna verbreedt naar ons hele werkgebied. Op die manier kunnen ook andere partijen die zich bezig houden met agrarisch natuurbeheer of wensen in die richting hebben, zich aansluiten bij het project ter aanvulling en versterking.

De ondertekening van de overeenkomst vond plaats tijdens de afsluiting van drie bijeenkomsten waarbij we samen met partnerorganisaties, zoals gemeenten, natuur- en milieuorganisaties, provincie en belangenorganisaties van vissers en de landbouw de koers voor het thema schoon en gezond water voor de periode 2015-2021 hebben verkend.

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl