Algemeen: 13 maart 2014 Wethouders Schagen & Hollands Kroon bezorgen taarten op Dag van de Leerplicht op 20 maart 2014

Op 20 maart 2014 is het voor de tiende keer weer Dag van de Leerplicht. Tijdens deze dag staan we in Nederland stil bij het recht op onderwijs en het belang van het behalen van een startkwalificatie door jongeren. De leerplichtambtenaren van het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) en de wethouders Blonk (gemeente Schagen) en Van Dijk (gemeente Hollands Kroon) bezoeken deze dag een aantal scholen om hen te bedanken voor de samenwerking in het tegengaan van het schoolverzuim.

Door de goede samenwerking tussen de scholen en het RBL is het aantal schoolverlaters vorig jaar opnieuw gedaald. Alle scholen in Schagen en Hollands Kroon ontvangen namens het RBL een grote taart om hen te bedanken voor de samenwerking van het afgelopen jaar. Bij een aantal scholen wordt de taart bezorgd door de wethouders.

Al jaren blijkt de aanpak gericht op het voorkomen van schoolverzuim en schooluitval zijn vruchten af te werpen en daar zijn de wethouders trots op. Afgelopen jaar naam het verzuim af tot nog maar 2,5%.

"Wij moeten echter aandacht blijven schenken dat jongeren de juiste zorg en positieve aandacht krijgen zodat ze als volwassene later succesvol in de maatschappij kunnen staan. Daar wil ik als wethouder maar al te graag mijn steentje aan blijven bijdragen." Aldus wethouder Blonk van de gemeente Schagen.

Ook wethouder Van Dijk onderschrijft het belang van de leerplichtwet. "De school en de leerplichtambtenaar houden samen in de gaten of ieder kind op school komt. Met ingang van 2015 gebeurt dat in samenwerking met het sociaal wijkteam. Als we een kind missen gaat de leerplichtambtenaar na waarom het kind er niet was, of er niet kon zijn en wat we hier aan kunnen doen. Want ieder kind heeft recht op goed onderwijs en ieder kind moet daarom naar school."

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl