Algemeen: 18 maart 2014 Gemeenten Noord-Holland laten Jeugdzorg uitvoeren door BJZNH

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - Zes Noord-Hollandse regio's hebben afspraken gemaakt met Bureau Jeugdzorg Noord-Holland (BJZNH) over de zorg voor de jeugd in 2015. De zes regio's in het werkgebied van BJZNH hebben besloten om in 2015 de jeugdbescherming, jeugdreclassering, taken van het advies- en meldpunt kindermishandeling, crisisinterventie, complexe problematiek in het vrijwillig kader en toeleiding naar gesloten jeugdzorg door BJZNH te laten uitvoeren. Het gaat om de regio's Gooi en Vechtstreek, Zuid-Kennemerland, Midden-Kennemerland, Regio Alkmaar, de Kop van Noord-Holland en West-Friesland.

Constructief overleg

Met alle regio's zijn samenwerkingsafspraken gemaakt. Die zijn nodig omdat gemeenten met ingang van 2015 financieel en bestuurlijk verantwoordelijk worden voor de jeugdzorg (nu ligt die verantwoordelijkheid bij de provincie). Lucy Schmitz (bestuurder van BJZNH) is blij met de gemaakte afspraken: "De afgelopen weken heeft er constructief overleg plaatsgevonden met alle Noord-Hollandse regio's waarin wij werkzaam zijn. Door deze afspraken kunnen onze medewerkers zich blijven inspannen voor de kinderen en gezinnen die hulp nodig hebben bij de opvoeding."

Deskundigheid behouden

Alle regio's geven daarnaast aan zich maximaal in te spannen om de deskundigheid van de medewerkers te behouden voor taken die straks niet meer door Bureau Jeugdzorg worden uitgevoerd en die onder verantwoordelijkheid van de gemeenten vallen. Het gaat hier dan om de vrijwillige jeugdhulp en de indicatiestelling voor gespecialiseerde jeugdzorg, die nu door medewerkers van BJZNH worden uitgevoerd.

Innovatieve aanpak

BJZNH heeft de afgelopen jaren een nieuwe aanpak ontwikkeld: Beschermen & Versterken. Dit is een integrale aanpak waarbij de veiligheid van het kind centraal staat. Door de eigen kracht van het gezin en het netwerk te benutten en te vergroten, wordt het beroep op langdurige en/of gespecialiseerde jeugdzorg teruggedrongen.

Beschermen & Versterken wordt uitgevoerd door gecertificeerde en beroepsgeregistreerde jeugd- & gezinsbeschermers.

Gecertificeerde instelling

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland is werkzaam in 37 gemeenten in Noord-Holland. Het uitvoeren van de maatregelen van jeugdbescherming en jeugdreclassering is met ingang 2015 voorbehouden aan instellingen die hiervoor gecertificeerd zijn door het Keurmerkinstituut.

BJZNH verwacht die certificering rond de zomer te behalen, ruim voor de inwerkingtreding van de Jeugdwet.

Bron: Bureau Jeugdzorg Noord-Holland

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl