Algemeen: 25 maart 2014 Slotconferentie plattelandsontwikkeling 15 april 2014 in Lelystad

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - Het Rijk en de provincies werken aan het nieuwe plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020. Agrarische ondernemers, ketenpartijen in de agro- en voedselindustrie, advies- en kennisorganisaties, waterbeheerders, gemeenten, natuur- en milieuorganisaties zijn welkom om hierover mee te denken tijdens de conferentie POP3, Kracht en kansen van het platteland.

Hoe zorgen we samen voor een goede conditie voor het platteland met kwaliteit voor natuur en een sterke, duurzame landbouw? Europa zet hiervoor de grote lijnen uit in het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP). De lidstaten krijgen echter zelf de ruimte om hun eigen beleidsagenda te bepalen. De ambities van de provincies en die van het Rijk smelten hierin samen tot één samenhangend programma.

Slotbijeenkomst

Met de bijeenkomst POP3, 'Kracht en kansen van het platteland' blikken we kort terug op vorige POP3-conferentie van oktober 2013. Deze bijeenkomst werd ervaren als mooie aftrap en een inspiratiebron voor het verder ontwikkelen van een breed gedragen programma. Thema's die aan bod kwamen waren Innovatie & Concurrentiekracht, Water, Agrarisch natuurbeheer en Collectieven, Natuur en Leader. Nu wordt de uitwerking van deze plannen gepresenteerd in het concept POP3. De uiteenlopende opgaven voor het landelijk gebied zien we terug in de accenten in het POP voor Noord-Holland. Voor Noord-Holland liggen accenten op agrarisch natuurbeheer, de aanpak van nutriënten in het oppervlaktewater, innovatie en structuurversterking van de landbouw. Een specifieke keuze is gemaakt voor jonge agrariërs. Totaal gaat het om een investering van bijna Ä 50 mln aan 'Europees geld' in Noord-Holland, voor al deze doelen. Rijk, provincies dragen eveneens bij, ook waterschappen en gemeenten kunnen bijdragen.

We vragen u hierover actief mee te praten. Want alleen samen bepalen we een succesvolle uitvoering van POP3.

Programma

Plenair

Vanaf 13.00 uur bent u van harte welkom. We starten met een korte terugblik op de voorgaande conferentie presenteren het concept POP3.

Vervolgens denkt u mee over POP3 in een interactief programma. POP-experts van Rijk en provincies lichten de inhoud toe en presenteren de resultaten van de internetconsultatie.

U wordt uitgenodigd om mee te debatteren aan de hand van prikkelende stellingen over actuele onderwerpen.

Deelsessies

Na de pauze gaan we uiteen in deelgroepen. We buigen ons over de centrale vraag: "Wat is er nodig zodat POP3 straks ook goed gebruikt wordt?" We proberen een antwoord te vinden op vragen als hoe we de doelgroepen bereiken die bij uitstek kunnen bijdragen aan de ambities en op welke wijze steun van het POP3 hier aan kan bijdragen. Concreet denk samen na over hoe uw organisatie hier aan kan bijdragen.

De middag eindigt met een plenaire terugkoppeling van de conclusies uit de deelsessies.

Gegadigden kunnen zich aanmelden via: www.conferentiepop3.nl op www.toekomstglb.nl staat alle informatie over het POP3 en kunt u bovendien deelnemen aan de consultatie.

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl