Algemeen: 26 maart 2014 Texel: Burger kritisch op gemeente: nog niet op alle fronten een voldoende

Gemeente Texel logoBron: Gemeente Texel - In het najaar van 2013 werd via het onderzoek 'Waar staat je gemeente' inwoners van Texel gevraagd hun mening te geven over hun gemeente. Vier jaar geleden is het onderzoek ook uitgevoerd. Uit het onderzoek blijkt dat inwoners de gemeente Texel op de meeste onderdelen een hoger cijfer geven dan in 2009. Gemeente Texel haalt een 'goed' voor de dienstverlening aan de balie, een 'ruim voldoende' voor de woonomgeving en een 'voldoende' voor veiligheid en leefbaarheid. Voor het bestuur en de betrokkenheid van inwoners bij het maken en uitvoeren van plannen scoort de gemeente nog een 'onvoldoende'.

De dienstverlening aan het gemeentelijk loket heeft een flinke sprong gemaakt in vergelijking met 2009. Toen was het rapportcijfer een 7,3 en zat de gemeente Texel ten opzichte van andere gemeenten iets onder het gemiddelde. In 2013 hebben de Texelaars dit met een 7,9 beoordeeld en scoort de gemeente Texel ruim beter dan het gemiddelde van de andere referentiegemeenten. Medewerkers van de Publieksbalie ontvangen een hoog cijfer voor de opstelling naar klanten, maar ook de snelheid van handelen en vakkundigheid worden zeer goed gewaardeerd.

Waren voor het gemeentehuis de parkeergelegenheid en de privacy in 2009 nog aandachtspunten, met de komst van het nieuwe gemeentehuis zijn deze punten nu ook goed beoordeeld.

Ook de voorzieningen voor inwoners op Texel springen er positief uit. Gemeente Texel krijgt net als in 2009 een 7,1 en zit daarbij ook bij de hoogste scores die gemeenten hebben ontvangen. Bijzonder goed scoren de voorzieningen als winkels, uitgaansmogelijkheden, verenigingen/clubs en de voorzieningen in de directe woonomgeving. Net als bij de andere gemeenten worden jongerenvoorzieningen in de buurt gemist, alhoewel dit nu beter is beoordeeld als in 2009.

Veiligheid en leefbaarheid

Voor veiligheid en leefbaarheid scoort de gemeente een 6,0 (was een 6,1 in 2009). Met deze voldoende scoort Texel gemiddeld ten opzichte van andere gemeenten. Op zich geen slechte score maar net als in 2009 zijn er verbeterpunten op het gebied van handhaving en tegenstrijdigheid van regels.

Gaat het echter puur en alleen over veiligheid op straat en in de buurt dan wordt met een 7,5 beduidend beter gescoord! Dit is ook ruim boven het gemiddelde van de referentiegemeenten.

Texelaar wil meer betrokkenheid

Voor betrokkenheid bij totstandkoming en uitvoering van plannen, de burger als partner, wordt een 5,3 gehaald (was 5,1 in 2009). Inwoners geven met dit cijfer een duidelijk signaal af dat dit beter moet. Veel grote projecten kennen een interactief deel voor het maken van plannen. Kennelijk vinden inwoners nog steeds dat zij zich niet voldoende gehoord worden en dat de gemeente haar beleid onvoldoende in samenspraak met inwoners, instellingen en bedrijven ontwikkelt.

Dit zijn belangrijke aandachtspunten voor de gemeente. Tegelijkertijd kan het een dilemma zijn: de gemeente moet soms ook knopen doorhakken in het kader van het collectief belang en dat pakt niet altijd voor iedereen positief uit.

De burger als kiezer

Het oordeel van de burger over het gemeentebestuur krijgt een 5,1, een lichte verbetering ten opzichte van 2009 (4,9) maar nog steeds een onvoldoende.

Inwoners geven hiermee aan dat de gemeente zijn beloften onvoldoende waarmaakt.

Landelijk heeft de burger al weinig vertrouwen in de politiek, maar op Texel zitten we nog steeds onder het gemiddelde van de referentiegemeenten.

Landelijk onderzoek

Vorig jaar nam gemeente Texel voor de tweede keer deel aan het benchmarkonderzoek 'Waar staat je gemeente'. In onderstaande tabel worden de scores van Texel vergeleken met die van het gemiddelde van andere gemeenten met minder dan 25.000 inwoners en afgezet tegen de resultaten van het eerste onderzoek in 2009.

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl