Algemeen: 31 maart 2014 Nieuw gemaal 't Hoekje in Schagen

HHNK logoBron: HHNK - Zorgen voor droge voeten en voldoende water. Dat is de taak van het nieuwe gemaal in polder 't Hoekje tussen 't Zand en Groote Keeten. In tijden van een extreme hoeveelheid neerslag maalt het gemaal de polder droog. Hierdoor verkleint de kans op wateroverlast. Bij langdurige droogte laat het gemaal zoet water de polder instromen, zodat de agrariërs over voldoende water beschikken.

Wanneer het gemaal op volle toeren draait, pompt het maximaal 2,9 miljoen liter water per uur af via de Scheidingsvliet naar het Noordhollandsch Kanaal. Dat is ruim een vol zwembad van 50 meter. Het gemaal is onderdeel van de aanpassing van het totale watersysteem in polder 't Hoekje.

Droge voeten

Het gemaal maalt via verbrede sloten het water sneller uit de polder. Bij een extreme hoeveelheid neerslag zetten we de in 2013 gerealiseerde waterberging open om tijdelijk water te bergen. Dankzij het aangepaste watersysteem kunnen agrariërs het waterpeil op hun eigen perceel regelen.

Werkzaamheden

Naar verwachting duren de werkzaamheden aan het gemaal tot eind 2014. We stemmen alle werkzaamheden af met direct betrokkenen. Om hinder zo veel mogelijk te voorkomen, rijdt het vrachtverkeer over de openbare weg en niet door de bebouwde kom.

Maatwerk

Samen met de omgeving zoeken we naar een maatwerkoplossing passend bij het gebied. Deze succesvolle samenwerking voeren we door in diverse polders in Schagen, bijvoorbeeld in polder NM, Z, ON en AB, maar ook daarbuiten zoals in de Anna Paulownapolder.

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl