Algemeen: 04 april 2014 Bestuursakkoord Water: Gemeenten, HHNK en PWN willen extra besparen

HHNK logoBron: HHNK - De gemeentelijke regio's Noordkop, West-Friesland, Noord Kennemerland (Zuid en Noord) en Zaanstreek-Waterland bespraken op 28 maart 2014 met het hoogheemraadschap en drinkwaterbedrijf PWN opnieuw de afspraken voor de uitvoering van het Bestuursakkoord Water.

In 2010 kwamen gemeenten en waterschappen met het Rijk een landelijke akkoord overeen voor intensieve samenwerking rond doelmatiger beheer van de waterketen (riolering en waterzuivering). De kostenreductie en kwaliteitsverbetering moet in 2020 landelijk op orde zijn. Hiermee is in totaal een landelijke besparing van € 450 miljoen gemoeid.

De aanwezige wethouders, hoogheemraad Hans van Os en PWN onderstreepten op het HHNK-kantoor hun gezamenlijke besparingsambitie. Met het besluit om € 1,5 miljoen extra te besparen, boven de € 28,5 miljoen die eerder werd afgesproken voor ons beheergebied. Naast deze nieuwe besparingsdoelstelling werd een overdrachtsdocument ondertekend, voor de nieuwe wethouders die na de recente gemeenteraadsverkiezingen aantreden.

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

GALJOEN
Galjoen is een bedrijf gespecialiseerd in de markt van beroeps- en promotie-kleding met de nadruk op kwaliteit, veiligheid en draagcomfort. Productontwikkeling: Brandwerend Reddings / Overlevings Pak, Waadpak brandweer.
www.galjoen.nl

Informatiezuilen
Numaco: Installatie en levering van gevel- en informatiezuilen op maat, diz dealer
www.numaco.nl